Om mig

Jeg er partner og leder af vores internationale IP-team i Danmark, hvor jeg bruger min erfaring indenfor IP til at rådgive danske og internationale virksomheder om især copyright.

Som leder af IP-teamet i Danmark har jeg ansvaret for vores område og organisering, så vi altid har de bedste advokater til rådighed for vores klienter. Vi sørger for regelmæssig uddannelse og kompetenceudvikling for at sikre, at vores advokater har de bedste faglige standarder, der er nødvendige for at imødekomme vores klienters behov.

I mere end 25 år har jeg rådgivet musik- og filmbranchen om ethvert aspekt indenfor ophavsretten, herunder håndhævelse af immaterielle rettigheder i forbindelse med sager om krænkelse af rettigheder til blandt andet musik, tv-serier, spil og anden software. Løbende bistår jeg også rettighedshavere, der udsættes for piratkopiering og varemærkeforfalskning. Jeg har mangeårig erfaring med licens-, sponsor- og andre immaterialretlige aftaler og rådgiver en række af idrættens organisationer om udnyttelse af sportsrettigheder både nationalt og internationalt.

Vores IP-team håndterer alle typer af sager indenfor varemærkelovgivningen – helt fra den første registrering af et varemærke til opfølgningen af varemærkeregistrering og eventuelle problemer i forbindelse med indsigelser og overtrædelser indenfor varemærkelovgivningen. Vores rådgivning omfatter både nationale og internationale varemærkeregistreringer.

Jeg har erfaring med at rådgive om immaterialretlige problemstillinger i forbindelse med overdragelse og omstrukturering af virksomheder. Her har jeg bistået adskillige danske såvel som udenlandske virksomheder i transaktioner.

Jeg har stor procedureerfaring og fører sager for både de ordinære domstole og for danske og udenlandske voldgiftsretter. Derfor har jeg også møderet for Landsretten og Højesteret.
Uddannelse

Studieretning

  • Københavns Universitet - Kandidat i jura
  • Københavns Universitet - Bachelor i jura

Mine bestallinger

  • Advokatnævnet i 1991
  • Medlem af Advokatsamfundet

Seneste nyheder

Vis mere
Første EU-sag om ophavsret til AI-genererede billeder

Historisk afgørelse: Første sag i EU om ophavsret til AI-genererede billeder

apr 17 2024

Læs mere

EU's AI-lov: Et vigtigt skridt for musikindustrien og kampen mod ulovlig brug af musik

feb 11 2024

Læs mere
Nyt medieforlig

Nyt medieforlig underskrevet i går - her er de vigtigste ændringer

jun 15 2023

Læs mere

Nyheder & transaktioner

Se mere

News

Bird & Bird har bistået Sony Music Publishing Scandinavia i en principiel sag ved Højesteret

maj 17 2022

Læs mere

TwoBirds TV