Nyt medieforlig underskrevet i går - her er de vigtigste ændringer

Regeringen og en række partier har underskrevet et nyt medieforlig, som vil have stor betydning for mediebranchen i Danmark i de kommende år. Forliget er en aftale om finansieringen af DR og andre medier og målet med den nye aftale er at sikre en omfordeling af mediestøtten, så danskerne får adgang til relevant indhold både på lokalt og nationalt plan.

Her er en opsummering af de vigtigste ændringer i medieforliget:

 • Streamingtjenester skal betale et fast bidrag på 2%af deres omsætning i Danmark, som vil gå til støtte for dansk film og tv-produktion. Streamingtjenester der ikke investerer mindst 5% af deres omsætning i dansk indhold, skal derimod betale et tillægsbidrag på 3%.
 • Public service-puljen udvides til at støtte dansksproget indhold til radio og podcast.
 • Der vil blive afsat flere midler til lokaljournalistik og tilskud til små lokale medier.
 • Innovationsstøtten gøres platforms- og teknologineutral.
 • Tiltag med henblik på at sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår i film- og mediebranchen.
 • Der oprettes en pulje til støtte af trykte og digitale ugeaviser med redaktionel produktion.
 • Der afsættes midler til en pulje, der skal fremme magasiner med indhold af samfundsmæssig, politisk eller kulturel karakter.
 • Et udvalg skal undersøge den offentlige mediestøtte og dens fremtidige indretning.
 • Der afsættes midler til at skabe søgbar adgang for borgere til DR's arkiver og DR forpligtes til at formidle mere arkivindhold på DRTV.
 • DR og TV 2 skal være åbne og transparente om brugen af algoritmer og personalisering af indhold og gøre det tydeligt for brugerne, hvordan anbefalet indhold er udvalgt.
 • Der afsættes midler til at undersøge TV 2-regionernes rolle.
 • Der oprettes et nyt center for sociale medier, tech og demokrati, der skal arbejde med regulering af techområdet og øget kontrol med sociale medier. Centeret skal også undersøge mulighederne for at regulere tech-giganterne både nationalt og i EU.
 • Der afsættes 5,9 mio. kr. årligt til faktatjekmediet TjekDet og til at samle viden om falske nyheder og mis- og desinformation.

Alt i alt vil det nye medieforlig, som vil være gældende for 2023 til 2026, have store konsekvenser for mediebranchen i Danmark og vil påvirke både DR, de kommercielle medier og streamingtjenesterne. Det er dog stadig for tidligt at sige, præcis hvordan forliget vil påvirke branchen, da det vil tage tid at implementere de forskellige tiltag og se, hvordan de vil virke i praksis.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til ændringerne, er du velkommen til at kontakte Bird & Birds juridiske eksperter inden for mediebranchen.

 

Seneste nyheder

Vis mere
udbudsret advokat

Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar

maj 08 2024

Læs mere

Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud

maj 01 2024

Læs mere
cybersecurity datacenter NIS2

Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys

apr 24 2024

Læs mere