Whistleblowerordning

Sker der uregelmæssigheder hos Bird & Bird?

Hos Bird & Bird har vi et ønske om såvel åbenhed og ansvarlighed, og vi ønsker en åben og imødekommende kultur på baggrund af dialog.

For at der ikke er hindringer i vejen for det, har vi etableret en whistleblowerordning.

En whistleblowerordning er en tryg og anonym mulighed for medarbejdere og samarbejdspartnere at gøre opmærksom på en mistanke om, at der foregår alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder hos Bird & Bird eller i forbindelse med aktiviteter relateret til Bird & Bird.

Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv. Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder og lignende kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.

Du kan læse mere om vores politik for whistleblowing på dette eksterne link: https://twobirds.whistleblowernetwork.net. På samme site kan du også læse om anonymitet, it-sikkerhed og foretage indberetninger, som du efterfølgende kan følge med i behandlingen af.