Historisk afgørelse: Første sag i EU om ophavsret til AI-genererede billeder

Vi har tidligere beskrevet de ophavsretlige udfordringer, som AI fører med sig, og en række af de retssager, som allerede er begyndt vedrørende generering af og brug af AI-genererede billeder. Indtil nu har vi dog måttet nøjes med at referere til de amerikanske domme om emnet. Men nu er den første europæiske sag om emnet blevet afgjort, og vi ser frem til at dykke ned i afgørelsen.

Der er tale om en tjekkisk sag om ophavsretlig beskyttelse af generativ AI, der er blevet afgjort af den kommunale domstol i Prag.

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøger (herefter ”Skaberen”) havde ophavsret til et billede, som var blevet skabt ved hjælp af det kunstige intelligenssystem DALL·E, et underprogram til ChatGPT.

Billedet var blevet skabt på baggrund af følgende besked eller prompt som det kaldes:  

”skab en visuel repræsentation af to parter, der underskriver en forretningskontrakt i en formel ramme, for eksempel i et kommercielt rum eller på kontoret for et advokatfirma i Prag. Vis kun hænderne.”

Efter tilblivelsen af billedet havde Skaberen anvendt billedet på sin hjemmeside, hvorfra det tjekkiske advokatfirma Taubel Legal (herefter ”Taubel”) havde fundet billedet.

Efterfølgende anvendte Taubel billedet på sin egen hjemmeside, og Skaberen gjorde Taubel opmærksom på Skaberens ophavsretlige beskyttelse i henhold til loven og anmodede om, at billedet blev fjernet. På trods af dette nægtede Taubel at fjerne billedet fra hjemmesiden, hvilket førte til, at Skaberen indgav en retssag mod Taubel og søgte om passende kompensation. Retten fandt, at billedet, der utvivlsomt var skabt af kunstig intelligens, ikke opfyldte kravene for at opnå beskyttelse som et kunstnerisk værk, da AI-genererede billeder ikke er et resultat af en kreativ indsats.

Dommeren understregede yderligere, at ophavsret alene kan tilfalde fysiske personer. Da billedet var skabt af kunstig intelligens, kunne det ikke udgøre et ophavsretligt beskyttet værk, og Skaberen kunne ikke anses som billedets ophavsmand.

Dommen er i overensstemmelse med amerikansk retspraksis indtil videre. Imidlertid besvarer dommen ikke spørgsmålet om, hvorvidt udfaldet ville have været anderledes, hvis Skaberen havde anvendt flere prompts til at skabe billedet i DALL·E, og således havde billedet været resultatet af en mere omfattende kreativ indsats. Dette er en diskussion, der i øjeblikket er meget interessant og følges nøje, men det er tydeligt, at den tjekkiske domstol ikke har haft interesse i at udtale sig mere end højest nødvendigt om ophavsretlig beskyttelse af AI-genererede værker.

Det er vigtigt at understrege, at selvom dommen er den første dom i EU om ophavsretlig beskyttelse af generativ AI, kan den ikke danne grundlag for kommende EU-retspraksis på området. Ophavsretten er national og alene delvis EU-harmoniseret, hvorfor der kan forekomme forskelligheder i de nationale love. Det kan således ikke udelukkes, at der kan komme sager med et andet resultat i andre EU-medlemslande.

Bird & Bird følger udviklingen af retspraksis i Danmark og EU, og vil i den forbindelse bringe nyheder på vores hjemmeside. Du kan også læse mere om de ophavsretlige udfordringer, som AI fører med sig, og en række af de retssager, som allerede er begyndt vedrørende generering af og brug af AI-genererede billeder her.

AI-genereret billede

Et AI-genereret billede med samme prompt som i den tjekkiske retssag. Skabt i DALL·E af Amalie Gustafsson. Formentlig ikke omfattet af copyright.

Seneste nyheder

Vis mere
udbudsret advokat

Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar

maj 08 2024

Læs mere

Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud

maj 01 2024

Læs mere
cybersecurity datacenter NIS2

Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys

apr 24 2024

Læs mere