Dispute Resolution

I takt med virksomheders vækst og globalisering opstår konflikter, som lægger beslag på ressourcer skaber økonomisk usikkerhed. Vi hjælper derfor med at løse konflikter så hurtigt og omkostningseffektivt som muligt og forsøger at forebygge, at de opstår.

Vores Dispute Resolution-team er sammensat af erfarne procedurevante advokater med detailviden fra andre retsområder. Teamet dækker således stort set samtlige andre retsområder, eksempelvis IT-ret, fast ejendom, ansættelsesret, immaterielret, bank- og finansiering, konkurrence og udbudsret, tvister relateret til corporate/commercial-grupper, eksempelvis tvister om ledelsesansvar, konkurskarantæne, tvister om ejeraftaler, kommercielle kontrakter, samt forbudssager og sager om erhvervshemmeligheder.

Vi har mange års retssags- og voldgiftserfaring fra både de ordinære domstole (byretter, Sø- & Handelsretten, landsretterne og Højesteret) og fra forskellige voldgifter (Voldgiftsinstituttet, ad-hoc-voldgifter, faglige voldgifter og Arbejdsretten).

Vi har et stærkt internationalt netværk af førende procedurespecialister. Dermed kan vi give dig den bedste rådgivning, uanset i hvilket land din sag skal behandles - hvad enten det handler om bistand til indledning af retsskridt i andre lande, eller overvejelser om hvilket af flere værneting, der er gunstigst for klienten – herunder muligheden for såkaldte torpedo-actions. Som internationalt advokatfirma kan vi hurtigt foretage retsskridt i andre lande og hjælpe virksomheder med en hurtig og omkostningseffektiv løsning.

Vi fungerer ligeledes som voldgiftsdommere, hvor vi ofte vælges på grund af vores dybe indsigt i særlige retsområder, eksempelvis inden for it-ret, samt som mediatorer.

Vores team

Vis mere Vis mindre

Titel

Seneste nyheder

Vis mere

Ny survey fra Danske IT-Advokater om IT-tvister og IT-investeringer under COVID-19

nov 18 2020

Læs mere

Interessant dom om uretmæssig ophævelse af it-kontrakt

feb 17 2020

Læs mere

TwoBirds TV

Nyheder & transaktioner

Se mere

News

Bird & Bird helt i top inden for Information Technology

mar 27 2024

Læs mere

News

Bird & Bird fejrer 10-års jubilæum i Danmark

maj 10 2023

Læs mere

News

Bird & Bird udnævner 23 partnere, 7 Senior Counsel, 19 Counsel og 2 Legal Directories ved årlig global forfremmelsesrunde

apr 30 2019

Læs mere

News

Bird & Bird åbner repræsentationskontor i San Francisco

sep 03 2018

Læs mere