Automotive

Vores internationale automotive-gruppe samarbejder med en række aktører inden for både den danske og internationale bilindustri, herunder bilproducenter, importører og forhandlere samt leverandører af produktionsdele og anlægsaktiver, logistikselskaber og investorer. Vores engagement i denne sektor omfatter hele motorkøretøjets levetid fra dets udformning til serieproduktion, distribution og endelig bortskaffelse.

Vi bistår vores klienter inden for blandt andet følgende områder:

 • garantier
 • import- og eksportkontrol
 • produktsikkerhed og –ansvar
 • teknologi og IT-retlige aspekter
 • enhver form for tilbagekaldelse
 • finansierings- og investeringsmuligheder
 • miljøanliggender, såsom bæredygtighed, grøn forsyningspolitik og elektromobilitet

Med Bird & Birds fokus på nye teknologier står vi stærkt i forhold til rådgivning om teknologiske anliggender, som i stigende omfang spiller en central rolle for bilindustrien.

Derudover har vi erfaring med:

 • rådgivning om de særlige, danske regler om konsignation (ejendomsforbehold)
 • kommercielle aftaler vedrørende transport og opbevaring af fabriksnye
 • udarbejdelse af IT-kontrakter vedrørende levering, drift med videre
 • typegodkendelser, produktsikkerhed, udstyr og indretning af motorkøretøjer
 • markedsføringslovens regler og bekendtgørelser med særlig betydning for markedsføring og afsætning af nye motorkøretøjer
 • de særlige regler i købeloven om ophævelse, afhjælpning og omlevering

Kontaktperson i Danmark er advokat og partner Peer B. Petersen.

Leder af gruppen: Christian Kessel i Frankfurt.

Vis mere Vis mindre

Titel

Seneste nyheder

Vis mere
Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner

Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner

jan 23 2024

Læs mere
Datatilsynet og persondatasikkerheden

Typiske brud på persondatasikkerheden

jan 12 2024

Læs mere
Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. marts 2022 formelt underkendt af byretten

jan 04 2024

Læs mere

TwoBirds TV

Nyheder & transaktioner

Se mere

Deal

Bird & Bird rådgiver AL Finans A/S med deres køb af 50% af SIXT Danmark

mar 14 2023

Læs mere