Automotive

Vores internationale automotive-gruppe samarbejder med en række aktører inden for både den danske og internationale bilindustri, herunder bilproducenter, importører og forhandlere samt leverandører af produktionsdele og anlægsaktiver, logistikselskaber og investorer. Vores engagement i denne sektor omfatter hele motorkøretøjets levetid fra dets udformning til serieproduktion, distribution og endelig bortskaffelse.

Vi bistår vores klienter inden for blandt andet følgende områder:

 • garantier
 • import- og eksportkontrol
 • produktsikkerhed og –ansvar
 • teknologi og IT-retlige aspekter
 • enhver form for tilbagekaldelse
 • finansierings- og investeringsmuligheder
 • miljøanliggender, såsom bæredygtighed, grøn forsyningspolitik og elektromobilitet

Med Bird & Birds fokus på nye teknologier står vi stærkt i forhold til rådgivning om teknologiske anliggender, som i stigende omfang spiller en central rolle for bilindustrien.

Derudover har vi erfaring med:

 • rådgivning om de særlige, danske regler om konsignation (ejendomsforbehold)
 • kommercielle aftaler vedrørende transport og opbevaring af fabriksnye
 • udarbejdelse af IT-kontrakter vedrørende levering, drift med videre
 • typegodkendelser, produktsikkerhed, udstyr og indretning af motorkøretøjer
 • markedsføringslovens regler og bekendtgørelser med særlig betydning for markedsføring og afsætning af nye motorkøretøjer
 • de særlige regler i købeloven om ophævelse, afhjælpning og omlevering

Kontaktperson i Danmark er advokat og partner Peer B. Petersen.

Leder af gruppen: Christian Kessel i Frankfurt.

Vis mere Vis mindre

Titel

Seneste nyheder

Events

TwoBirds TV

Nyheder & transaktioner