Sieć Bird & Bird od ponad 100 lat jest uznawana za światowego lidera w obszarze prawa własności intelektualnej. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów dla klientów z sektorów: FMCG, life science, media, telekomunikacja, IT, elektronika i rynek paliwowy, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej.   

Korzystamy z nowoczesnych narzędzi do zarządzania portfelami znaków towarowych, zapewniając naszym klientom bezpieczeństwo, łatwy dostęp do informacji oraz efektywność kosztową. 

Doradzamy na każdym etapie rozwoju marki – od pierwszego pomysłu aż do etapu, w którym stanie się ona marką globalną – zapewniając kompleksową obsługę obejmującą badanie zdolności rejestrowej, prowadzenie postępowań rejestrowych, egzekwowanie ochrony praw oraz kwestie związane z korzystaniem ze znaków towarowych i wzorów. Posiadamy doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych, które mogą wpływać na strategię marki. Wyróżnia nas holistyczne podejście oraz unikalne kompetencje w zakresie sporów i egzekwowania ochrony marek.

Regularnie reprezentujemy klientów przed sądami, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM), Sądem Pierwszej Instancji oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Współpracujemy także ściśle z urzędami celnymi w zakresie zapobiegania transgranicznemu handlowi podróbkami.

Bez względu na to, czego dotyczy sprawa, zawsze uwzględniamy szerszy strategiczny kontekst, a nasz kreatywny sposób myślenia pozwala nam zauważać możliwości, których inni nie dostrzegają.

Szef praktyki międzynarodowej: Morag Macdonald w Londynie i Christian Harmsen w Düsseldorfie.

Kontakt w Polsce: Marta Koremba