Koronawirus COVID-19 rozprzestrzenił się na całym świecie. Polska również jest poważnie dotknięta jego skutkami. Uważnie śledzimy rozwój sytuacji i decyzje władz zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Epidemia COVID-19 wiąże się z szeregiem prawnych zagadnień, które większość przedsiębiorstw powinna uwzględnić w swej codziennej działalności. Przykładowo, czy pracodawca może wprowadzić skrócony czas pracy i czy może zmniejszyć wynagrodzenie? Czy pracownik może odmówić podjęcia pracy ze względu na ryzyko zachorowania? Czy kontrahent może powołać się na epidemię jako podstawę opóźnień w dostawach?

Aby wesprzeć przedsiębiorców, Bird & Bird uruchamia gorącą linię – możliwość telefonicznego kontaktu ze specjalistami z różnych dziedzin prawa, którzy są gotowi odpowiedzieć na wszelkiego rodzaju pytania dotyczące konsekwencji COVID-19.

W ramach gorącej linii udzielamy odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • wytyczne i zalecenia organów państwowych - Główny Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS i inne 
 • siła wyższa – czy COVID-19 to siła wyższa? Jak się na nią można powołać?
 • dane osobowe – o co można pytać swoich pracowników? Czy można przekazywać informacje na temat infekcji?
 • prawo pracy – jakie zmiany w organizacji i czasie pracy można wprowadzić? Jakie obowiązki nakładają specjalne regulacje? 
 • wynagrodzenia i składki – jakie należności należy płacić pracownikom za czas przestoju? Co z należnościami publiczno-prawnymi?
 • usługi IT i kontrakty outsourcingowe – powoływanie się na COVID-19 jako podstawę renegocjacji umowy. Czy COVID-19 umożliwia zwolnienia z SLA lub innych obowiązków umownych?
 • cyberbezpieczeństwo – ryzyka związane z pracą zdalną
 • umowy – COVID-19 jako siła wyższa, powód do renegocjacji
 • zamówienia publiczne i przetargi – wpływ COVID-19 na trwające postępowania oraz wykonywane umowy, trwające postępowania odwoławcze
 • pomoc państwa – wsparcie państwa dla przedsiębiorców
 • ład korporacyjny – organizowanie nadzwyczajnych posiedzeń rady nadzorczej i walnych zgromadzeń 
 • ubezpieczenia – możliwość powoływania się na COVID-19 jako zdarzenia ubezpieczeniowego 
 • finansowanie – problemy z realizacją zobowiązań finansowych wynikających z epidemii
 • spółki publiczne – wpływ epidemii na obowiązki informacyjne niewypłacalność – problemy z płynnością finansową – obowiązki zarządu 
 • nieruchomości – niemożność korzystania z lokali wskutek decyzji administracyjnych 
 • podróże i imprezy kulturalne – odwołanie i anulowanie – odszkodowania 
 • sprawy sądowe – odwołania rozpraw, wpływ epidemii na bieg terminów

Doradztwo w ramach gorącej linii COVID-19 jest koordynowane przez następujących specjalistów, którzy wspierani są przez swoje zespoły: