Podsumowanie

Rafał Dziedzic specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz private equity.

Partner, kieruje praktyką korporacyjną oraz fuzji i przejęć w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 1997 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych transakcji na rynku polskim i międzynarodowym, w tym prowadzonych w innych jurysdykcjach. Doradzał przy jednym z największych przejęć dokonanych kiedykolwiek przez polską spółkę. Ponadto reprezentował klientów w licznych przejęciach małej i średniej wielkości przedsiębiorstw, jak również w procesach prywatyzacji.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw m.in. z sektora wydobywczego, finansowego, life science, telekomunikacyjnego i motoryzacyjnego. Doradza klientom w zakresie prawa korporacyjnego, w transakcjach nabycia udziałów i akcji, w tym także na rynku regulowanym, jak również przy sprzedaży aktywów, tworzeniu spółek joint venture, zawieraniu umów inwestycyjnych oraz rozwiązywaniu sporów pomiędzy akcjonariuszami. W budowaniu strategii transakcyjnych bierze pod uwagę ryzyka biznesowe, oczekiwania klienta oraz problemy, które mogą uniemożliwić zrealizowanie transakcji.  Wspiera klientów w trakcie negocjacji biznesowych. Doradza spółkom i wspólnikom w zakresie corporate governance.

Przed dołączeniem do Bird & Bird pracował w jednej z renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych, z którą związany był od początku swojej kariery zawodowej, od 2006 roku jako partner odpowiedzialny za departament fuzji i przejęć.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email