Podsumowanie

Marta Koremba jest ekspertem w dziedzinie prawa własności przemysłowej i Life Science.

Partner, współkieruje praktyką własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird.

Marta Koremba od 2006 roku wspiera klientów w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Specjalizuje się również w Life Science, w tym zwłaszcza prawie farmaceutycznym. Obsługuje firmy z najbardziej innowacyjnych branż: farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz telekomunikacyjnej.

Reprezentuje klientów w sporach patentowych (głównie w sektorze farmaceutycznym). Opracowuje globalne strategie patentowe na etapie przedprocesowym oraz w postępowaniach spornych. Wspiera klientów w przygotowywaniu opinii o podstawach unieważnienia, nienaruszaniu (non-infringement opinion) oraz czystości patentowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prowadzi postępowania zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, jak również postępowania sprzeciwowe, o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych.

Doradza w sprawach związanych z naruszeniem praw wyłącznych w Internecie – w szczególności poprzez rejestrację domen oraz używanie słów kluczowych (keywords advertising). Reprezentuje klientów w sporach o naruszenie praw wyłącznych przed sądami powszechnymi oraz w sporach domenowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Jest ekspertem w kwestiach regulacyjnych z zakresu Life Science. Doradza w zagadnieniach związanych z reklamą farmaceutyczną, obrotem produktami leczniczymi, refundacją oraz produktami granicznymi.

Marta Koremba jest współautorką pierwszego w Polsce Komentarza do ustawy – Prawo Farmaceutyczne (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009). 

Studiowała prawo i ekonomię w Instytucie Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).

Marta jest rekomendowana przez polskie i międzynarowe rankingi, m.in. przez WTR 1000, FT Innovative Lawyers, Women in Business Law oraz Rising Stars Prawnicy – Liderzy Jutra.  

Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email