Jestem partnerem w praktyce prawa własności intelektualnej. Mam bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących praw własności intelektualnej (praw do znaków towarowych, patentów i praw do wzorów przemysłowych). Zarządzam dużymi portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Od 2006 roku doradzam klientom z różnych sektorów gospodarki - od sektora life sciences i FMCG po sektor wydawniczy i sportowy - w sprawach ochrony praw własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw spornych i rejestracyjnych, w tym w sporach patentowych (głównie w sektorze farmaceutycznym), opracowuję strategie ochrony własności intelektualnej w fazie przedprocesowej i w procesie. Przygotowuję badania czystości praw (freedom to operate), opinie o nieważności i braku naruszenia. Wspieram klientów również w sprawach podrabianych znaków towarowych, importu równoległego, a także wyczerpaniu praw wyłącznych.

Doradzam w kwestiach reklamy farmaceutycznej, obrotu detalicznego i hurtowego, refundacji i produktów granicznych. Jestem współautorem pierwszego komentarza do Prawa Farmaceutycznego (wyd. Wolters Kluwer, 2009).

Zarządzam dużymi portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych, reprezentując klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Prowadzę sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej w Internecie, w szczególności sprawy domenowe i dotyczące używania słów kluczowych. Reprezentuję klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Arbitrażowym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Jestem arbitrem i wykładowcą przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

  • Prowadzę spory dotyczące najbardziej renomowanych marek farmaceutycznych. Opracowywane strategie procesowe mają na celu szybkie usunięcie naruszających produktów z rynku, obronę znaku towarowego przed zarzutem nieużywania, a także pozwalają wynegocjować zwrot korzyści uzyskanych przez naruszyciela.
  • Skutecznie zarządzam dużymi portfolio znaków towarowych, wspierając klientów w badaniu czystości marki i doradztwie strategicznym, postępowaniach zgłoszeniowych, przedłużaniu ochrony, a także doradztwie transakcyjnym, w szczególności w zakresie umów o przeniesienie praw wyłącznych i licencjach.
  • Mam unikalne doświadczenie w negocjowaniu umów sponsorskich w sektorze sportowym, w tym umowy z zespołem Formuły 1.
  • Doradzałam producentowi znanych balsamów do ust w charakterystycznym opakowaniu w kształcie jajka w ponad 20 sprawach dotyczących naruszenia praw znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, a także czynów nieuczciwej konkurencji.
  • Reprezentowałam jednego z wiodących producentów alkoholi w postępowaniu w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego przeciwko polskiemu producentowi napoju alkoholowego na bazie wina i piwa. Sprawa dotyczyła jednej z najbardziej renomowanych marek wódki w Polsce.
  • Reprezentowałam wiodącą firmę farmaceutyczną w Europie Środkowo-Wschodniej w sporze o naruszenie praw do znaku towarowego. Spór dotyczył znanej marki suplementów diety. Spór zakończył się korzystną dla klienta ugodą, przy czym naruszające produkty zostały usunięte z obrotu, a klient skutecznie obronił swoją markę przed zarzutem nieużywania.
Wykształcenie
  • Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe: Prawo własności przemysłowej
  • Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe studia humanistyczne, Prawo
  • Katholieke Universiteit Leuven, LL.M., Prawo własności intelektualnej
Organizacje zawodowe
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych