Jako Counsel i szef praktyki prawa pracy, jestem ekspertem w dziedzinie prawa pracy, a także specjalizuję się w sporach sądowych, w tym w sprawach cywilnych i karnych dotyczących korupcji i tajemnic handlowych.

Od 2005 r. doradzam klientom w pełnym spektrum spraw z zakresu prawa pracy, w tym w złożonych procesach restrukturyzacji, obejmujących fuzje i przejęcia, transfery pracowników (ARD/TUPE) oraz zwolnienia grupowe. Interesują mnie kwestie związane z compliance i pomagam naszym klientom we wdrażaniu kodeksów postępowania, zasad informowania o nieprawidłowościach i procedur antykorupcyjnych. Moja praktyka prowadzi również szkolenia dla klientów w tym zakresie.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu w zakresie prawa własności intelektualnej wspieram naszych klientów w opracowywaniu wewnętrznych zasad i strategii ochrony tajemnic handlowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w przeglądaniu wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej i środków technicznych oraz opracowywaniu umów o nieujawnianiu i zakazie konkurowania. Przez lata reprezentowałam firmy, zarówno polskie, jak i międzynarodowe w wewnętrznych dochodzeniach dotyczących nieuczciwych praktyk na wszystkich szczeblach ich organizacji, obejmujących standardy krajowe i międzynarodowe, w tym polską ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wspieram naszych klientów w planowaniu i prowadzeniu postępowań przeciwko ich pracownikom lub partnerom biznesowym w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych. Wspieram naszych klientów w trudnych przypadkach rozwiązywania umów, w tym w przypadkach oszustw pracowników i innych niewłaściwych zachowań.

Jestem konsultantem Polskiej Izby Handlowej oraz ekspertem OLAF i IBA w zakresie negocjowanych rozliczeń.

Wykształcenie
  • Uniwersytet Jagielloński, studia podyplomowe: Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawo wydawnicze i prasowe
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo