Pracuję jako counsel w praktyce komercyjnej i kieruję zespołem Regulations & Contracts. Specjalizuję się w prawie regulacyjnym oraz szeroko pojętym commercial.

Doradzam przedsiębiorcom od 2007 roku. Mam wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek prywatnych z różnych sektorów, w tym sektora bankowości i finansów, ubezpieczeń, pocztowego, farmaceutycznego, chemicznego, technologicznej i branży motoryzacyjnej. Specjalizuję się w szeroko pojętym commercial, w szczególności w zakresie opracowania i negocjowania umów i innych porozumień handlowych, wsparcia w przy opracowaniu oferty produktowej i wdrażaniu nowych produktów i linii biznesowych, doradztwa w zakresie strategii negocjacyjnych, oraz na etapie wykonania lub rozwiązania umowy.

Wspieram również przedsiębiorców w opracowaniu i wdrażaniu regulacji wewnętrznych wymaganych prawem, standardami grupy lub potrzebami biznesowymi. Doradzam klientom, w tym instytucjom finansowym, w obszarach compliance i corporate governance, oraz w zakresie wymogów regulacyjnych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy transakcjach na rynku finansowym, w szczególności dotyczących finansowania kredytem, emisji papierów dłużnych (i ich wprowadzania do obrotu i notowań na rynku zorganizowanym), instrumentów pochodnych.

Uczestniczyłam w wielu złożonych, wieloetapowych transakcjach z udziałem spółek prywatnych i publicznych, w tym transakcjach obejmujących restrukturyzację zadłużenia, restrukturyzację korporacyjną oraz podziały, połączenia i likwidacje spółek. Wspieram klientów w przygotowaniu procesu restrukturyzacji oraz w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań prawnych spółek oraz składników ich majątku, ze szczególnym uwzględnieniem badań prawnych korporacyjnych, w tym w obszarach ładu korporacyjnego, umów handlowych, zarządzania ryzykiem prawnym i braku zgodności oraz zarządzania informacją.

Doradzam również zakładom ubezpieczeń oraz pośrednikom ubezpieczeniowym, ze szczególnym uwzględnieniem audytów dokumentacji produktowej oraz umów agencyjnych. Od kilku lat wspieram przedsiębiorców przy negocjowaniu umów ubezpieczenia typu Directors & Officers oraz menedżerom przy negocjowaniu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Regularnie prowadzę szkolenia m.in. związane z działalnością instytucji finansowych w Polsce, polityką wynagrodzeń (w tym w związku z implementacją CRD, UCITS V, ZAFI) oraz z tematyką compliance i corporate governance.

Wykształcenie
  • Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Prawo
  • University of Cambridge, British Law Centres, dwuletni kurs: Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie