Kieruję praktyką Energy & Utilities.

Doradzam klientom od 2006 roku, w tym dużym polskim i działającym w Polsce międzynarodowym firmom z sektora energetycznego. Mam bogate doświadczenie w problematyce regulacyjnej, obejmujące między innymi reprezentowanie klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz organami budowlanymi i środowiskowymi na każdym etapie realizacji projektów.

Mam również szerokie doświadczenie transakcyjne, zebrane w trakcie doradztwa przy wielu transakcjach M&A na polskim rynku energetycznym (głównie odnawialne źródła energii oraz sektor oil & gas), przy projektach joint venture polskich i międzynarodowych firm energetycznych, a także licznych procesach due diligence w sektorze energetyki, prowadzonych po stronie podmiotów kupujących, sprzedających lub finansujących.

Wielokrotnie wspierałem naszych klientów w transakcjach finansowania projektów (w tym formule project finance). Opracowałem i negocjowałem szereg kluczowych umów branżowych, w tym umowy EPC, umowy O&M, umowy BoP/BoS umowy sprzedaży energii, umowy zakupu infrastruktury energetycznej (np. umowy TSA), umowy dotyczące platform wiertniczych, JOA, PSA itp.

Na przestrzeni lat doradzałem firmom ze wszystkich segmentów sektora elektroenergetycznego w Polsce, od wytwarzania po przesył lub dystrybucję, a także w segmencie obrotu energią elektryczną/gazem, jak również przy wielu projektach w zakresie energii odnawialnej, w tym przede wszystkim farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych.

Dzięki specjalistycznej wiedzy dotyczącej sektora gazowego doradzałem największej polskiej spółce gazowej i międzynarodowym koncernom naftowym, w tym należącym do grona tzw. „supermajors", w działaniach związanych z poszukiwaniem złóż ropy i gazu w Polsce. Przez cztery lata kierowałem działem prawnym notowanego na amerykańskiej giełdzie koncernu naftowo-gazowego BNK Petroleum, odpowiadając tam za doradztwo prawne, negocjacje umów, transakcje i wszelkie inne prawne aspekty działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

Na początku kariery pracowałem w szybko rozwijającej się firmie pośrednictwa finansowego, a także w wiodącym banku zagranicznym w Polsce. W latach 2006-2012 pracowałem najpierw w dziale energetycznym wiodącej polskiej kancelarii prawnej, a następnie w warszawskim biurze dużej międzynarodowej kancelarii prawnej. W latach 2012-2015 byłem również doradcą i członkiem komisji ds. prawa i regulacji Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego.

Regularnie występuję na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych przede wszystkim odnawialnym źródłom energii oraz sektorowi ropy i gazu.

Wykształcenie
  • University of Cambridge, Studia Podyplomowe Prawo Brytyjskie i Europejskie
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie