Podsumowanie

Andrzej jest cenionym ekspertem prawa energetycznego oraz ochrony środowiska z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży.

Counsel, współkieruje zespołem Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird.

Andrzej Nentwig jest adwokatem, doradzającym od ponad 10 lat największym polskim i międzynarodowym firmom z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz paliwowego (w tym największej w Polsce spółce gazowniczej, wiodącym wytwórcom lub dystrybutorom energii oraz spółkom obrotu energią w Polsce).

Posiada bogate doświadczenie regulacyjne (w tym w zakresie postępowań taryfowych, koncesyjnych oraz reprezentowania przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach przed Prezesem URE, organami ochrony środowiska, organami nadzoru budowlanego, itp.) oraz transakcyjne. Doradzał przy szeregu transakcji typu M&A na polskim rynku energii, a także przy projektach typu joint venture pomiędzy polskimi i międzynarodowymi koncernami energetycznymi, jak również przy licznych analizach due diligence w branży energetycznej.

Ponadto posiada istotne doświadczenie przy projektach realizowanych w formule project finance oraz kontraktowe (negocjował i przygotowywał kontakty typu EPC, O&M, umowy przyłączeniowe, umowy sprzedaży energii, umowy dostawy ciepła oraz kompleksowe umowy zakupu infrastruktury energetycznej).

Doradzał przedsiębiorstwom ze wszystkich szczebli sektora elektroenergetycznego w Polsce – od wytwarzania, poprzez przesył i dystrybucję po obrót energią elektryczną, a także przy szeregu projektów z zakresu energii odnawialnej (głównie w odniesieniu do projektów polegających na realizacji farm wiatrowych).

W latach 2006-2012 był prawnikiem czołowych departamentów energetycznych, wpierw w wiodącej polskiej kancelarii prawnej, a następnie w warszawskim oddziale jednej z kancelarii brytyjskich. W latach 2006-2012 doradzał licznym przedsiębiorstwom energetycznym  w sprawach o charakterze regulacyjnym, transakcyjnym, kontraktowym, jak i w sprawach o charakterze antymonopolowym.

Posiada także znaczące doświadczenie w sektorze gazowym, gdzie przez lata doradzał zarówno największej polskiej spółce gazowniczej, a następnie międzynarodowym koncernom naftowym (w tym tzw. supermajors), prowadzącym w Polsce projekty poszukiwawczo-rozpoznawcze w zakresie gazu ziemnego lub ropy naftowej. Następnie, przez 4 lata, kierował departamentem prawnym koncernu naftowego BNK Petroleum w Polsce i Europie, gdzie odpowiadał nie tylko za bieżące doradztwo regulacyjne, lecz również za transakcje i operacje poszukiwawcze o wartości przekraczającej 300 mln dolarów. W latach 2012-2015 był również doradcą i członkiem Komisji Prawnej Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego.

Na wcześniejszym etapie swojej kariery zawodowej Andrzej zdobywał doświadczenie w branży finansowej, pracując w dynamicznie rozwijającej się firmie brokerskiej, a także dla wiodącego banku zagranicznego w Polsce.

Ponadto, Andrzej posiada doświadczenie w zakresie obrotu energią elektryczną (w tym tzw. kolorowymi certyfikatami) na Towarowej Giełdzie Energii.

Andrzej Nentwig jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także dwuletniego studium podyplomowego Uniwersytetu Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i europejskiego.

Prelegent na wielu konferencjach polskich oraz międzynarodowych dotyczących sektora energetycznego.

Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email