Pracuje jako Senior Associate w praktyce Commerical. Jestem specjalistą w zakresie negocjowania umów, prawa korporacyjnego oraz restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw.

Doradzam przedsiębiorcom od 2007 roku. Posiadam szerokie doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej krajowych i zagranicznych spółek oraz w prowadzeniu postępowań sądowych. Jestem licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, wspierającym przedsiębiorców w kwestiach związanych z przygotowaniem procesu restrukturyzacji. Reprezentuję wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, na każdym etapie postępowania.

Mam doświadczenie w opracowaniu i negocjowaniu umów i innych porozumień handlowych. Prowadzę także spory sądowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa cywilnego.

Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując jako prawnik in-house w firmach z branży filmowej, handlowej, usługowej oraz agencji modelingowych. Doradzałam w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw, w tym szeroko pojętego commercial, prawa korporacyjnego (z uwzględnieniem wypełniania obowiązków informacyjnych), jak również w zakresie prawa nieruchomości oraz prawa konsumenckiego.

Wykształcenie
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia podyplomowe: Prawo Finansowe
  • Uczelnia Łazarskiego, prawo podyplomowe: Prawo restrukturyzacji i prawo upadłościowe
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie