Szkolenie "Compliance – niezbędny program w nowoczesnej organizacji"

17 października 2019

Związek Banków Polskich (Klub Bankowca), ul. Smolna 6, 00-375 Warszawa

ICC Poland wraz ze Związkiem Banków Polskich oraz kancelarią Bird & Bird organizuje 2-dniowe szkolenie pt.: "Compliance niezbędny program w nowoczesnej organizacji".

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 października 2019 roku w Klubie Bankowca przy Związku Banków Polskich. Patronat nad wydarzeniem objęło ICC Poland.

Szkolenie poprowadzą prawnicy z kancelarii Bird & Bird, w składzie:

Aleksandra Widziewicz (koordynator merytoryczny), Marcin Ajs, Grzegorz Kostrzewa, Adam Kowalczyk, Arkadiusz Matusiak, Joanna Niewiadomska, Katarzyna Piechocka, Karolina Stawicka oraz Tomasz Zalewski.

Szkolenie kończy się testem online, który ma być wykonany przez uczestników w terminie dwóch tygodni od zakończenia szkolenia. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa, a osoby, które pomyślnie przejdą test online, certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu funkcji Compliance Officera. Radcowie prawni i adwokaci otrzymują punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Koszt uczestnictwa w 2-dniowym szkoleniu wynosi 1600 zł + VAT. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Zapraszamy do rejestracji. Zgłoszenia i pytania należy kierować do Pawła Pniewskiego ze Związku Banków Polskich.
 
Program 2-dniowego szkolenia "Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji":

17 października 2019: 10:30 - 16:00

18 października 2019: 9:00 - 15:30

Blok 1. Elementy determinujące funkcję i strukturę Compliance

 • Rola Compliance w organizacji
 • Cele programu Compliance w kontekście wartości etycznych/korporacyjnych
 • Cechy efektywnego programu Compliance i warunki jego skuteczności
 • Compliance officer – rola i odpowiedzialność

Blok 2. Compliance jako centrum kompetencji

 • Przeciwdziałanie korupcji 
  • Procedura antykorupcyjna i prezentowa, jako warunek sine qua non przeciwdziałania korupcji w biznesie
  • Działania konieczne w zakresie przeciwdziałania korupcji - zidentyfikuj obszary ryzyka, przeszkol pracowników, kontroluj
  • Case study: "Czy wręczenie tabliczki czekolady jest łapówką?”
 • Zapobieganie konfliktom interesów (z uwzględnieniem systemów zatrudniania i wynagradzania) 
  • Case study: "Czym jest konflikt interesów?"
  • Zarządzanie konfliktami interesów w organizacji
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 
  • Kogo dotyczy AML? Czy wyłącznie instytucji obowiązanych?
  • Z jakimi wyzwaniami mierzy się instytucja obowiązana: 
   • Obowiązek dokonania oceny ryzyka w organizacji
   • Obowiązek wyznaczenia i przeszkolenia odpowiednich pracowników
   • Obowiązek wdrożenia i przestrzegania procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • W jaki sposób i jakie środki bezpieczeństwa finansowego należy stosować?
  • Jakie transakcje podlegają raportowaniu i w jaki sposób należy je raportować?
  • Wpływ AML na działalność przedsiębiorców – na co należy zwrócić uwagę w kontaktach z kontrahentami 
   i w trakcie codziennej działalności
 • Ochrona informacji 
  • Tajemnica przedsiębiorstwa 
   • Jak prawo definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa i jak określić zakres tajemnicy w organizacji?
   • Co zrobić, żeby skutecznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed naruszeniem?
   • Roszczenia cywilnoprawne i postępowanie karne, jako skuteczna metoda ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa  
  • Insider trading   
   • Informacja poufna według ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia MAR
   • Kryterium precyzyjności informacji oraz prawdopodobny znaczący wpływ na ceny instrumentów
   • Bezprawne ujawnienie/wykorzystywanie/rekomendowanie wykorzystania informacji poufnych (insider pierwotny i insider wtórny – case study)
   • Jak minimalizować ryzyko ujawnienia danych?
   • Przykłady spraw dot. przestępstw insider tradingu
  • Inne rodzaje informacji prawnie chronionych (jak te informacje mają się do siebie?) 
   • Dane osobowe
   • Tajemnica negocjacji
   • Informacje niejawne
   • Tajemnica bankowa
   • Tajemnica ubezpieczeniowa
  • Cyberbezpieczeństwo & cloud computing – omówienie wybranych aspektów
 • Corporate governance   
  • Usytuowanie jednostki Compliance w strukturze organizacyjnej
  • Rola doradcza Compliance
  • Compliance w procesie zarządzania ryzykiem
  • Zadania, których Compliance nie wolno powierzać
 • Whistleblowing (tzw. sygnaliści) 
  • Programy zgłaszania nieprawidłowości/nadużyć
  • Ochrona sygnalisty w miejscu pracy
  • Postępowania wyjaśniające

Blok 3. Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności

 • Compliance w dwóch rolach (centrum kompetencji/systemowe zarządzanie ryzykiem w całej organizacji)
 • Główne elementy procesu

Blok 4. Postępowania wyjaśniające

 • Główne obszary ryzyka (postępowań regulacyjnych)
 • Co to jest "defence file" i kiedy należy go mieć?
 • Wyjaśniać czy nie wyjaśniać, czyli o "współpracy" z regulatorem i filozofii prowadzenia sporu regulacyjnego

Blok 5. Postępowania kryzysowe

 • Rodzaje kryzysów i dlaczego "to nie dotyczy mnie"
 • Czym jest zarządzanie kryzysowe i dlaczego większość podmiotów nie ma stosownych procedur?
 • Jak stworzyć dobry pakiet antykryzysowy?

Blok 6. Postępowania sporne

 • Dlaczego należy unikać sporów sądowych, czyli o tym, czego nie powie Ci prawnik?
 • Dziewięć najpopularniejszych metod zmniejszania ryzyka sporów sądowych i dlaczego w Polsce są rzadko stosowane?
 • Co to jest early case evaluation i na czym polega ekonomiczna analiza procesu sądowego?

Blok 7. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

 • Jak zminimalizować ryzyko narażenia spółki na odpowiedzialność podmiotu zbiorowego?
 • Procedury Compliance skutecznym narzędziem walki z nieprawidłowościami w organizacji
 • Jak skutecznie bronić się w postępowaniu karnym w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego?

Blok 8. Wdrożenie programu Compliance

 • Etapy
 • Podstawowe błędy
 • Narzędzia IT

Blok 9. Compliance w kontekście outsourcingu

 • Outsourcing zadań biznesowych/operacyjnych – rola Compliance
 • Outsourcing funkcji Compliance – warunki

Blok 10. Compliance w grupie kapitałowej

 • Jak osiągnąć skuteczność zachowując odrębność?
 • Szanse i zagrożenia

Czy chcesz uczestniczyć?

Program wydarzenia