Podsumowanie

Arkadiusz Matusiak jest ekspertem prawa karnego, który skutecznie wykorzystuje procedurę karną w biznesie.

Senior Associate w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Bird & Bird.

Arkadiusz Matusiak specjalizuje się w sprawach karnych. Jest adwokatem z szesnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w strukturach prokuratury państwowej. Był m.in. Prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Wydziale ds. walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją. Prowadził i nadzorował najpoważniejsze śledztwa w Polsce, prowadzone przez Policję, CBŚ, ABW i CBA.

Brał udział w największych sprawach karnych ostatnich lat, w tym w sprawie dotyczącej niegospodarności oraz przywłaszczenia mienia w kwocie nie mniejszej niż 260 milionów złotych, wyłudzenia podatku VAT w kwocie 100 mln zł oraz w sprawach przeciwko najbardziej brutalnym zorganizowanym grupom przestępczym w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje udział w kilku tysiącach procesów sądowych, w których reprezentował klientów zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych, w tym po stronie pokrzywdzonych i oskarżonych. Ma na swoim koncie udział w kilkudziesięciu procesach korupcyjnych w tym przeciwko funkcjonariuszom Policji i wojska, w sprawach dotyczących korupcji urzędników państwowych w tym MON i MOŚ (korupcja przy udzielaniu koncesji na gaz łupkowy w Polsce, korupcja przy budowie dróg i węzłów komunikacyjnych w Warszawie).

Przed podjęciem służby w prokuraturze był funkcjonariuszem inspekcji celnej, gdzie współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a obecnie jest ekspertem OLAF. 

Doradza międzynarodowym korporacjom działającym w Polsce w zakresie tworzenia i wdrażania procedur antykorupcyjnych oraz prowadził szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje korporacje w postępowaniach karnych dotyczących nieuczciwych praktyk na szczeblach zarządu i kadry kierowniczej.

Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, organów ochrony prawnej oraz dostępu do informacji publicznej.

Asystent na Uczelni Łazarskiego w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu zwalczania zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uczelni Łazarskiego.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email