Jako Associate w zespole bankowości i finansów w biurze w Warszawie, specjalizuję się w prawie bankowym i regulacjach związanych z instytucjami finansowymi, oraz w zagadnieniach prawnych związanych z finansowaniem transakcji.

Doradzam klientom od 2013 roku. Posiadam doświadczenie obejmujące doradztwo zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, w tym banków, na rzecz których doradzam w zakresie ich bieżącej działalności. Specjalizuję się w regulacjach dotyczących instytucji finansowych. Obecnie doradzam w zakresie wdrażania dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), a także innych dyrektyw i rozporządzeń UE. Wspieram klientów w przeprowadzaniu due diligence i przygotowywaniu opinii prawnych i memorandów dotyczących prawa bankowego, w tym kwestii regulacyjnych, prawa cywilnego i handlowego. Uczestniczę również w projektach finansowania i refinansowania inwestycji, a także transakcjach na rynku finansowym dotyczących emisji papierów dłużnych. Moje obszary specjalizacji obejmują opracowywanie i negocjowanie dokumentacji finansowej. Mam również doświadczenie w postępowaniach sądowych, w szczególności w prawie cywilnym i handlowym.

Zanim dołączyłam do Bird & Bird, pracowałem w renomowanych kancelariach prawnych w Polsce, a także odbyłam praktykę w Trybunale Konstytucyjnym.

Wykształcenie
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie