Podsumowanie

Karolina Stawicka jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kieruje praktyką prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird. Doradza przedsiębiorcom od 2005 roku. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Jej specjalizacje obejmują również prawo autorskie i nowych technologii, nieuczciwą konkurencję, ochronę danych osobowych, zamówienia publiczne oraz spory sądowe i arbitraż.

Wspiera klientów w pełnym spektrum zagadnień związanych z prawem pracy. Doradza podczas zatrudniania pracowników, w tym kadry menadżerskiej oraz kandydatów z innych krajów, w pełnym procesie proceduralnym oraz podczas negocjacji. Opracowuje wzory dokumentów: umów o pracę i kontraktów menedżerskich, umów zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania, kodeksów etycznych oraz polityk bezpieczeństwa informacji. Prowadzi także audyty. Wspiera klientów w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, fuzji i przejęć, zwolnień, w tym zwolnień grupowych.

Reprezentuje klientów w licznych sporach z prawa pracy. Doradza w zakresie opracowania strategii sporu, a także podczas mediacji. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników, włącznie z prowadzeniem postępowań karnych wobec pracowników.

Przed podjęciem pracy w Bird & Bird pracowała dla niezależnych polskich kancelarii prawnych, gdzie zdobywała doświadczenie przy projektach z zakresu IT i własności intelektualnej, jak również projektach z zakresu prawa pracy oraz nieruchomości. Pracowała także dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Była również członkiem międzynarodowego zespołu powołanego do wspierania zwalczania korupcji w Polsce w ramach PHARE 2005.

Jest konsultantem Polskiej Akademii Nauk, Fundacji Funduszu Współpracy oraz ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia w zakresie prawa prasowego i praw autorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiowała również na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu (Włochy).

Pracuje w języku polskim, angielskim i włoskim.

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email