Katarzyna Otwinowska

Katarzyna Piechocka (Otwinowska)

Counsel Polska

Podsumowanie

Katarzyna Piechocka (Otwinowska) jest ceniona za biznesowe podejście, zaangażowanie i efektywność.

Counsel, kieruje praktyką Commercial w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza przedsiębiorcom od 2007 roku. Jest strategicznym doradcą klientów warszawskiego biura kancelarii. Specjalizuje się w szeroko pojętym commercial, w tym opracowywaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju kontraktów oraz strategii negocjacyjnych oraz doradztwie na etapie wykonania lub rozwiązania umowy. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym w doradztwie w zakresie stosowania tzw. ustawy kominowej i ustawy antykorupcyjnej). Doradza w kwestiach związanych z zarządzaniem kadrą menadżerską wyższego szczebla, ładu korporacyjnego, w tym w kwestiach związanych z zarządzaniem grupami spółek i tzw. corporate governance. Wspiera przedsiębiorców w opracowaniu i wdrażaniu regulacji wewnętrznych wymaganych prawem, standardami grupy lub potrzebami biznesowymi.

Swoją karierę w Bird & Bird rozpoczęła w zespole bankowości i finansów, doradzając licznym instytucjom finansowych w zakresie obsługi korporacyjnej (w tym compliance i corporate governance), jak i wymogów regulacyjnych oraz wdrażania nowych produktów i linii biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów bankowości elektronicznej i płatności mobilnych.

Posiada istotne doświadczenie w obsłudze transakcji na rynku finansowym, w szczególności dotyczących finansowania kredytem, emisji papierów dłużnych (i ich wprowadzania do obrotu i notowań na rynku zorganizowanym) oraz instrumentów pochodnych, a także restrukturyzacji zadłużenia.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie stałej obsługi prawnej funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Od wielu lat doradza w bieżącej obsłudze korporacyjnej szeregu spółek prawa handlowego. Uczestniczyła w wielu złożonych, wieloetapowych transakcjach z udziałem spółek prywatnych i publicznych, w tym restrukturyzacjach zadłużeń oraz podziałach, połączeniach i likwidacjach spółek z wielu sektorów gospodarki.

Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań prawnych spółek oraz składników ich majątku, ze szczególnym uwzględnieniem badań prawnych korporacyjnych, w tym w obszarach ładu korporacyjnego oraz zarządzania ryzykiem prawnym i braku zgodności oraz zarządzania informacją.

Ma ponadto doświadczenie w obsłudze prawnej zakładów ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem audytów dokumentacji produktowej (OWU) oraz umów agencyjnych. Od kilku lat doradza spółkom przy negocjowaniu umów ubezpieczenia typu Directors & Officers oraz menedżerom przy negocjowaniu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Autorka wielu szkoleń m.in. związanych z działalnością instytucji finansowych w Polsce, zasad i polityki wynagrodzeń (w tym implementacji CRD, UCITS V, ZAFI) oraz compliance i corporate governance.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i Wydarzenia


Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email