Pracuję jako Junior Associate w praktyce przestępczości gospodarczej. Specjalizuję się w prawie karnym, w szczególności w prawie karnym gospodarczym.

Doradzam klientom od 2014 r. Moje główne obszary zainteresowania obejmują: sprawy karne, w szczególności sprawy związane z przestępczością białych kołnierzyków, takie jak oszustwa, manipulacje na rynkach finansowych, wykorzystywanie informacji poufnych, oszustwa związane z VAT, naruszenie tajemnic handlowych oraz akty nieuczciwej konkurencji itp., programy przeciwdziałania przekupstwu i zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, postępowania karne, w których występuję zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik powoda, przygotowywanie analiz ryzyka prawnego i due dilligence, sprawy korupcji w sektorze publicznym, wspieranie klientów zarówno w sprawach korporacyjnych, jak i cywilnych, w szczególności w zakresie ochrony dóbr osobistych.

Przed dołączeniem do Bird & Bird pracowałem w znanej warszawskiej kancelarii prawnej, gdzie doradzałem w zakresie prawa korporacyjnego i prawa pracy oraz przygotowywałem raporty due diligence.

Podczas studiów pracowałem w Poradni Prawnej Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie udzielałem porad prawnych pro bono w zakresie prawa cywilnego i karnego. Ukończyłem również staż w Wydziale Karnym w Sądzie Okręgowym.

  • Obrona podejrzanej w sprawie karuzeli VAT przed Prokuraturą Regionalną w Lublinie. Wysokość szkody 138 mln PLN.
  • Obrona oskarżonego w sprawie o czyn nieuczciwej konkurencji z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Wysokość szkody wynosi 10 mln PLN.
  • Reprezentowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego – globalnego producenta łożysk w sprawie o naruszenie znaku towarowego przedsiębiorcy.
  • Reprezentowanie licznych klientów w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.
  • Reprezentowanie w charakterze pokrzywdzonego jednego z wiodących producentów z branży opakowań w sprawie o czyn nieuczciwej konkurencji.
Wykształcenie
  • Akademia Leona Koźmińskiego
  • Uniwersytet Justusa Liebiega w Gießen (Niemcy), prawo (studia z zakresu międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa spółek)
  • Akademia Leona Koźmińskiego, Interdyscypliarne studia doktoranckie: Między prawem a gospodarką (praca z zakresu prawa karnego gospodarczego)