Podsumowanie

Marcin Ajs specjalizuje się prawie karnym, w tym prawie karnym gospodarczym oraz w postępowaniu karnym.

Junior Associate w zespole przestępczości gospodarczej w warszawskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2014 roku. Specjalizuje się w sprawach karnych, w szczególności w karnych aspektach obrotu gospodarczego. Wspiera klientów w zakresie programów compliance dotyczących regulacji antykorupcyjnych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych. Na swoim koncie ma udział w postępowaniach dotyczących korupcji w sektorze publicznym, wyłudzeń podatku VAT, czy też naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ma doświadczenie w zakresie przygotowywania analiz ryzyk prawnych oraz bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych z różnych segmentów gospodarki w zakresie prawa korporacyjnego i prawa pracy.

Przed dołączeniem do Bird & Bird współpracował z renomowaną warszawską kancelarią prawną prowadząc doradztwo na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności oraz przeprowadzając badania due diligence.

Doświadczenie zdobywał również udzielając porad prawnych pro bono w Sekcji Karnej i Cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej przy Akademii Leona Koźmińskiego, a także odbywając praktyki w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Goleniowie.

Jest Absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także studia na Uniwersytecie Justusa Liebiega w Gießen (Niemcy), gdzie uczestniczył w programie poświęconym zagadnieniom międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa spółek.

Jest aplikantem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email