Adwokat (Associate) w dziale postępowań sądowych i śledztw korporacyjnych

Doradzam klientom od 2014 r. Moje główne obszary zainteresowania obejmują: sprawy karne, w szczególności sprawy związane z przestępczością białych kołnierzyków, tj. oszustwa, manipulacje na rynkach finansowych, wykorzystywanie informacji poufnych, oszustwa związane z VAT, przestępstwa związane z naruszaniem tajemnic handlowych oraz przestępstwa nieuczciwej konkurencji. Współtworzę programy compliance, w tym m.in. procedury przeciwdziałania korupcji, procedury AML, programy whistleblowingowe. Prowadzę liczne postępowania karne, w których występuję zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Przygotowywuję również analizy ryzyka prawnego i due dilligence. Wspieram klientów w sprawach karnych, jak i cywilnych, w szczególności w zakresie ochrony dóbr osobistych i sporów korporacyjnych.

Przed dołączeniem do Bird & Bird pracowałem w znanej warszawskiej kancelarii prawnej, gdzie doradzałem w zakresie prawa korporacyjnego i prawa pracy oraz przygotowywałem raporty due diligence.

Podczas studiów pracowałem w Poradni Prawnej Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie udzielałem porad prawnych pro bono w zakresie prawa cywilnego i karnego. Ukończyłem również staż w Wydziale Karnym w Sądzie Okręgowym.

  • Obrona podejrzanej w sprawie karuzeli VAT przed Prokuraturą Regionalną w Lublinie. Wysokość szkody 138 mln PLN.
  • Obrona oskarżonego w sprawie o czyn nieuczciwej konkurencji z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Wysokość szkody wynosi 10 mln PLN.
  • Reprezentowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego – globalnego producenta łożysk w sprawie o naruszenie znaku towarowego przedsiębiorcy.
  • Reprezentowanie licznych klientów w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.
  • Reprezentowanie w charakterze pokrzywdzonego jednego z wiodących producentów z branży opakowań w sprawie o czyn nieuczciwej konkurencji.
  • Obrona w sprawie o manipulacje instrumentami finansowymi, gdzie łączna szkoda na rzecz pokrzywdzonych wynosi ponad 30 mln złotych.
Wykształcenie
  • Akademia Leona Koźmińskiego
  • Uniwersytet Justusa Liebiega w Gießen (Niemcy), prawo (studia z zakresu międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa spółek)
  • Akademia Leona Koźmińskiego, Interdyscypliarne studia doktoranckie: Między prawem a gospodarką (praca z zakresu prawa karnego gospodarczego)
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie