Podsumowanie

Aleksandra jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem oraz szeroką praktyką w zarządzeniu projektami na rynkach finansowych.

Of counsel w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird.

Od 1992 roku doradza firmom z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, w tym w zakresie compliance, ładu korporacyjnego i w restrukturyzacji. Świadczy pomoc prawną w odniesieniu do bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Przez wiele lat pracowała na rzecz instytucji finansowych (m.in. w Banku Handlowym w Warszawie SA, Grupie Deutsche Bank, BRE Banku SA, mBanku oraz w firmach ubezpieczeniowych), jak i dla międzynarodowych firm doradczych.

W latach 2016-połowa 2018 pracowała na rzecz innowacyjnego projektu bankowego i wealth management (FinTech), gdzie pełniła funkcję dyrektora ds. prawnych i compliance. W zakresie swoich obowiązków była włączona w przygotowanie biznesplanu oraz głównych procesów i procedur, negocjacje kluczowych umów outsourcingowych (w tym IT), a także uzyskanie licencji dla banku. Nadzorowała obszar prawny, w tym ład korporacyjny, a także obszar compliance, w tym MiFID, FATCA/ CRS oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

W latach 2012-2o15 pracowała dla Grupy Poczty Polskiej, gdzie pełniła funkcję Prezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA oraz Członka Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA. W ramach pełnionych funkcji przeprowadziła restrukturyzację umożliwiającą realizację celów strategicznych Grupy Poczty Polskiej w zakresie rozwoju ubezpieczeń pocztowych. Była także włączona w proces uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Nadzorowała między innymi obszary strategii i projektów strategicznych, kontrolingu biznesowego, tworzenia produktów ubezpieczeniowych, likwidacji szkód, audytu wewnętrznego, compliance, ładu korporacyjnego, prawny oraz HR.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Europejskiego Prawa Materialnego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Orzekała w ramach Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby Gospodarczej. Została wyróżniona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich za wkład w rozwój praktyki bankowej w Polsce.

Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i Wydarzenia


Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email