Postępowania i kontrole

Organy regulacyjne na całym świecie posiadają coraz większe uprawnienia do prowadzenia śledztw i nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców.

Nasz multidyscyplinarny zespół doświadczonych prawników czerpie z doświadczeń międzynarodowej sieci Bird & Bird, aby skutecznie doradzać klientom w przypadku kontroli organów regulacyjnych. Przeprowadzamy śledztwa wewnętrzne i rekomendujemy działania pokontrolne. Reprezentujemy klientów w toku prowadzonej kontroli i w postępowaniach regulacyjnych. Proponujemy najlepsze rozwiązania na wypadek kontroli organów przeprowadzanych na skutek zmieniającego się prawa.

Nasi doświadczeni prawnicy z praktyki rozwiązywania sporów wraz z wewnętrznym zespołem usług śledczych pomagają klientom znajdującym się w wymagających i kryzysowych sytuacjach, w prowadzeniu krajowych i międzynarodowych przeglądów i śledztw, których celem jest wykrywanie nieprawidłowości w organizacji. Przy wykonywaniu naszych prac korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych z obszaru analizy danych i informatyki śledczej.

Nasze wsparcie można podzielić na postępowania w sprawach cywilnychpostępowania w sprawach karnych gospodarczychpostępowania prowadzone przez organy ochrony konkurencji i inne organy regulacyjne oraz usługi śledcze.

Międzynarodowym zespołem kieruje Pauline Kuipers (szefowa międzynarodowej praktyki prawa konkurencji i prawa UE) oraz Evelyn Tjon-En-Fa (współkieruje międzynarodową praktyką rozwiązywania sporów).

Posiadamy doświadczenie oraz kwalifikacje, aby wspierać naszych klientów, w następujących obszarach:

 • dochodzenia wewnętrzne/korporacyjne
 • oszustwa i odzyskiwanie aktywów
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • zarządzaniem podczas niezapowiedzianych kontroli organów (dawn raids)
 • postępowania karne
 • dochodzenia dotyczące konkurencji i wnioski o złagodzenie sankcji
 • dochodzenia w zakresie regulacji finansowych i prawa podatkowego
 • dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych w sprawach cywilnych
 • dochodzenia w sprawie tajemnicy handlowej
 • odpowiedzialność za produkt (product liability)
 • zarządzanie reputacją, zniesławieniem
 • zgodność z przepisami dotyczącymi zgłaszanie nieprawidłowości (sygnaliści) i obsługa bieżących zgłoszeń.

Pokaż więcej Pokaż mniej

Case studies

Najnowsze

Nadchodzące wydarzenia

TwoBirds TV

Aktualności firmowe