Postępowania w sprawach cywilnych

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu złożonych postępowań w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Dysponujemy wieloletnią praktyką w świadczeniu usług doradczych na rzecz międzynarodowych korporacji, instytucji publicznych i osób fizycznych działających w różnych sektorach.

Nasi klienci mają dostęp do wykwalifikowanych prawników działających w różnych jurysdykcjach. Oferujemy szeroki zakres usług i bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań w złożonych sporach cywilnych dotyczących różnego rodzaju nadużyć, m. in. z zakresu nieuczciwej konkurencji, prawa pracy oraz prawa własności intelektualnej.

Przeważająca większość spraw, które prowadzimy w ramach naszej praktyki to spory dotyczące różnego rodzaju nadużyć. W trakcie naszej wieloletniej praktyki, świadczyliśmy usługi na rzecz wiodących międzynarodowych spółek z wielu sektorów gospodarki w złożonych sporach. Globalny trend przeciwdziałania nadużyciom przyczynił się do wzrostu aktywności po stronie podmiotów pokrzywdzonych, zmierzających do ochrony swoich praw. Pomagamy klientom w dochodzeniu roszczeń w ramach wysoce złożonych struktur organizacyjnych. Mamy również doświadczenie w zakresie podejmowania aktywności zmierzającej do minimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej, m. in. poprzez wdrażanie procedur compliance, czy też składania czynnego żalu do organów regulacyjnych.

Członkowie zespołu postępowań i kontroli, są regularnymi prelegentami na międzynarodowych konferencjach dotyczących tematyki odpowiedzialności za nadużycia i compliance.

Case studies

TwoBirds TV