Postępowania w sprawach karnych gospodarczych

Zespół postępowań karnych gospodarczych kancelarii Bird & Bird posiada bogate doświadczenie będące połączeniem doświadczenia zawodowego prawników specjalizujących się w sprawach o przestępstwa skarbowe, finansowe, jak również wiedzy i doświadczenia specjalistów w zakresie szeroko pojętych usług śledczych (forensic services).

Praktyka postępowań karnych gospodarczych obejmuje świadczenie pomocy prawnej w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw o charakterze finansowym, czy też dotyczącym obrotu gospodarczego, do których zaliczamy przestępstwa podatkowe, przestępstwa związane z praniem pieniędzy, czy korupcję. Dla naszych klientów świadczymy usługi wsparcia przy prowadzeniu wewnętrznych postępowań w sprawach dotyczących podejrzenia nieprawidłowości w ramach dużych i złożonych zgłoszeń dokonywanych na rzecz różnych organów ścigania, organów regulacyjnych i podatkowych. Postępowania te często obejmują swym zakresem więcej niż jedną jurysdykcję i wymagają zebrania i analizy znacznej ilości danych kryminalistycznych.

Kancelaria Bird & Bird regularnie reprezentuje swoich klientów w postępowaniach karnych. W ostatnim czasie prowadziliśmy kilka dużych postępowań karnych dotyczących prania pieniędzy, przestępstw skarbowych, oszustw czy manipulacji na rynku finansowym.

Wiele postępowań karnych skarbowych rozstrzyganych jest bez konieczności ich formalnego wszczynania np. w drodze ugody finansowej. W ramach obrony w postępowaniach karnych, reprezentujemy naszych klientów również sprawach związanych z ekstradycją, zabezpieczeniem majątkowym, zamrożeniem aktywów i zatrzymaniem środków pieniężnych, konfiskatą i przepadkiem.

Naszym celem jest zapewnienie klientom wysokich standardów w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa poprzez wsparcie przy wdrażaniu zasad i procedur (między innymi procedur antykorupcyjnych, procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy/ finansowaniu terroryzmu), programów sygnalizowania o nieprawidłowościach. Prowadzimy również szkolenia dla klientów.

Aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa, wykonujemy dla naszych klientów ocenę ryzyka prawnego w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami prawa, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wdrożenia praktyk antykorupcyjnych.

Pokaż więcej Pokaż mniej

Case studies

TwoBirds TV

Aktualności firmowe

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird po raz kolejny rekomendowana w rankingu The Legal 500 EMEA 2024

mar 27 2024

Więcej