COVID-19: Ny lov om PCR-testning af tilrejsende arbejdskraft vedtaget og træder i kraft med øjeblikkelig virkning

 Mia Boesen, Pia Skovgaard Hansen, Søren Narv Pedersen

02-2021

Som følge af COVID-19-situationen og i lyset af, at der løbende opstår nye virusmutationer, som kan medføre øget smittespredning, har regeringen ønsket, at der stilles krav om, at arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft, skal sørge for, at tilrejsende arbejdskraft PCR-testes for COVID-19 efter indrejse i Danmark. Den 2. februar 2021 er der derfor vedtaget et lovforslag[1] om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Hvad indebærer forpligtelsen for arbejdsgivere?

Arbejdsgivere, skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig plan for COVID-19-test for tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af reglerne. Planen skal indeholde følgende:

  1. Oplysninger om, hvordan arbejdsgiveren informerer de ansatte om COVID-19-testen i Danmark herunder hvornår, hvor og hvordan testen foretages.
  2. Oplysninger om, hvordan arbejdsgiveren løbende holder sig orienteret om, hvilke lande, regioner eller områder der er omfattet af reglerne.
  3. En oversigt over ansatte, der er indrejst i Danmark, herunder oplysninger om, hvilket land, hvilken region eller hvilket område de ansatte er indrejst fra, oplysninger om dato for COVID-19-test før indrejse i Danmark, hvis de pågældende er omfattet af krav herom, oplysninger om dato for COVID-19-test efter indrejse i Danmark, og oplysninger om eventuel undtagelse fra kravet om test.

Planen skal løbende ajourføres i forbindelse med ansattes indrejse i Danmark. Manglende overholdelse af reglerne kan føre til bøde.

Forpligtelsen omfatter i øvrigt også selvstændige uden ansatte, som er tilrejsende arbejdskraft som således også skal sørge for at blive testet for COVID-19 efter indrejse i Danmark.

Hvornår skal testen foretages, og hvem er omfattet?
Reglerne om tidspunktet for, hvornår COVID-19 testen skal foretages efter indrejse i Danmark, vil blive fastsat i en bekendtgørelse.

Kravet om test gælder ikke, når den person eller de personer, der er tilrejsende arbejdskraft, har bopæl i Danmark. Kravet om PCR-test gælder til gengæld tilrejsende medarbejdere uanset varigheden af opholdet og karakteren af arbejdet og omfatter også tilrejsende arbejdskraft, der er danske statsborgere med bopæl uden for Danmark.

 

Hvem fører tilsyn?
Arbejdstilsynet fører tilsyn med overholdelse af kravet.

Arbejdsgivere skal, jf. ovenfor, over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er foretaget test for COVID-19 eller at den pågældende person, der er tilrejsende arbejdskraft, er undtaget fra kravet om test (f.eks. har bopæl i Danmark).

Hvornår træder reglerne i kraft?
Loven træder i kraft med øjeblikkelig virkning, og ophæves, som udgangspunkt, den 1. juli 2021. 

Bird & Birds bemærkning

Reglernes konkrete indhold er endnu ikke fastlagt og vil blive udfyldt ved bekendtgørelser. Derfor er det på nuværende tidspunkt uafklaret, om der er medarbejdergrupper, der er undtaget kravet om, at arbejdsgiver skal sørge for en PCR-test efter indrejse.

 

Bestemmelserne i lov nr. 1641 af 19. november 2020 finder anvendelse i relation til test for COVID-19, der skal foretages i henhold til reglerne beskrevet ovenfor. Se i den forbindelse vores tidligere nyhed herom, som kan læses her.

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller om de øvrige regler relateret til COVID-19-situationen – både i Danmark og internationalt - er du velkommen til at kontakte Bird & Bird.[1] L 145