Energi og forsyning

Vores energi- og forsyningsteam har til opgave at imødekomme sektorens skiftende behov. Vi mener i takt med, at verden bevæger sig mod økonomier, der af uafhængige af fossile brændsler, sammen med et øget behov for essentielle forsyninger, at den måde, hvorpå projekter struktureres, vil udvikle sig og indbefatte komplekse nye teknologier.

Vores internationale energi- og forsyningsgruppe handler på vegne af et stort antal selskaber, fonde, finansielle institutioner og regeringer, der er involveret i energisektoren. Vores advokaters kompetencer omfatter samtlige aspekter af vedvarende energi, el-produktion, handel med energi, transmission af strøm og transport af gas, distribution og levering af el og gas samt spildevandssystemer, klimaændringer samt upstreamolie- og gasindustrier.

Vores aktiviteter bygger på en stor forståelse for industriens centrale teknologi og processer. Vi er navnlig repræsenterede inden for energiregulering, store projekter, virksomhedsfinansiering, handel med emissionskvoter, miljø og tvistbilæggelse. 

  

Energy Services

Titel

Seneste nyheder

Vis mere
Der skal føres kontrol med underdatabehandlere

Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere

feb 05 2024

Læs mere
Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner

Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner

jan 23 2024

Læs mere
Datatilsynet og persondatasikkerheden

Typiske brud på persondatasikkerheden

jan 12 2024

Læs mere

TwoBirds TV

Nyheder & transaktioner

Se mere

News

Bird & Bird certificeret eliteleverandør til den offentlige sektor 2020

maj 27 2020

Læs mere