Energi og forsyning

Vores energi- og forsyningsteam har til opgave at imødekomme sektorens skiftende behov. Vi mener i takt med, at verden bevæger sig mod økonomier, der af uafhængige af fossile brændsler, sammen med et øget behov for essentielle forsyninger, at den måde, hvorpå projekter struktureres, vil udvikle sig og indbefatte komplekse nye teknologier.

Vores internationale energi- og forsyningsgruppe handler på vegne af et stort antal selskaber, fonde, finansielle institutioner og regeringer, der er involveret i energisektoren. Vores advokaters kompetencer omfatter samtlige aspekter af vedvarende energi, el-produktion, handel med energi, transmission af strøm og transport af gas, distribution og levering af el og gas samt spildevandssystemer, klimaændringer samt upstreamolie- og gasindustrier.

Vores aktiviteter bygger på en stor forståelse for industriens centrale teknologi og processer. Vi er navnlig repræsenterede inden for energiregulering, store projekter, virksomhedsfinansiering, handel med emissionskvoter, miljø og tvistbilæggelse. 

  

Energy Services

Titel

Seneste nyheder

Events

TwoBirds TV

Nyheder & transaktioner