covid

Coronavirus (COVID-19)

På denne side giver vi et overblik over væsentlig information vedrørende COVID-19 (Novel Coronavirus). Bird & Bird følger udviklingen tæt og står til rådighed med juridisk rådgivning og sparring om de ændrede forhold.

Vores advokater over hele verden rådgiver virksomheder og offentlige institutioner om, hvordan de kan håndtere de juridiske følgevirkninger af Corona-pandemien. På denne side giver vi dig løbende opdateringer i forhold til COVID-19.

Du kan finde mere information fra vores internationale kollegaer på den globale COVID-19 fokusside:

Se vores globale COVID-19 nyheder

COVID-19 hotline

Bird & Bird følger udviklingen tæt og står klar til at rådgive dig og din virksomhed om de juridiske implikationer af COVID-19. Vi har oprettet et særligt COVID-19 beredskab og en gratis hotline, hvor vi svarer på juridiske spørgsmål i relation til COVID-19.

Vi dækker blandt andet følgende retsområder og problemstillinger:

 • Force majeure – hvornår og hvordan?
 • Persondata – hvad må man spørge sine ansatte om? Må man videregive oplysninger om smitte? Sikkerhed i forbindelse med hjemmearbejdspladser
 • Arbejdsgivers ledelsesret - hvilke begrænsninger kan medarbejderne påføres? Opsigelsesregler - lønforpligtelser - hvornår kan medarbejdere afskediges, og kan det undgås mod at få lønkompensation fra staten?
 • IT services og outsourcing kontrakter – påberåbelse af force majeure/hardship/Material Adverse Change (MAC) efter kontrakten eller på andet grundlag. Frafald af on-site requirements, SLA relief og ansvar for håndtering af driftsudfordringer i øvrigt
 • Cyberangreb – øgede risici ved fjernarbejde samt forsikringsforhold Kontrakter - force majeure - forsinkelse - annullering – suspension
 • Offentlige indkøb og udbud – forlængelse og ændring af eksisterende kontrakter eller indgåelse af nye kontrakter uden sædvanlig udbudsprocedure eller efter hasteproceduren
 • Statsstøtte - ekstraordinær lovgivning – trepartsaftaler - beslutninger - påbud – retningslinjer
 • Corporate governance - afholdelse af ekstraordinære bestyrelsesmøder og generalforsamlinger Egenkapital - vurdering af krav til sund likviditet og egenkapital ift. hjælpepakker
 • Forsikring - tabsdækning 
 • Finansiering - krænkelse af finansielle covenants – forventet/anticiperet misligholdelse
 • Sikkerhed - garantier - moderselskabsgarantier Børsrapporteringsforpligtelse - kvartalsvis rapportering - resultatprognose og vejledning Omstrukturering - salg af aktiver vs. salg af aktier
 • Insolvens - likviditetsudfordringer - bestyrelsens pligt til at handle
 • Fast ejendom - misligholdelse - fritagelse for leasingforpligtelsen
 • Rejser og kulturarrangementer – afbestilling og aflysning - kompensation

Bird & Birds danske COVID-19 beredskab koordineres af følgende specialister, der som ansvarlig for hver deres fagområder, har et team af dygtige specialister bag sig:

Søren Narv Pedersen, tlf. +45 22 49 08 14– Ansættelsesret og alt vedr. medarbejderforhold

Michael Gorm Madsen, tlf. +45 25 24 51 30 – Persondata og alt vedr. behandling af helbredsoplysninger

Julie Bak-Larsen, tlf. +45 30 85 13 40 – Kontraktforhold og Cybersikkerhed

Lau Normann Jørgensen, +45 20 44 21 94 – IT services og outsourcing

Thomas Larsen, tlf. +45 20 75 27 49 – Offentlige indkøb og udbud

Casper Moltke-Leth, tlf. +45 20 93 94 94 – Virksomhedsdrift i bred forstand, selskabsret og fast ejendom

Morten Nissen, tlf. +45 27 59 32 04 – Statsstøtte og konkurrenceret

Mogens Vestergaard, tlf. +45 30 85 13 42 – Force majeure

Jesper Langemark, tlf. +45 22 26 20 02 – IT-kontrakter og kommercielle kontrakter

Philip Graff, tlf. +45 21 77 66 96 – Finansiering og forsikring mv.

Martin von Haller Grønbæk, tlf. +45 40 73 19 14 - Start-ups

Peter Dann Jørgensen, tlf. +45 40 54 74 96 - Offentlige kontrakter og leverandører hertil

Peer Petersen, tlf. +45 30 85 13 41 - Rejser og kulturarrangementer

Arrow Down
Arrow Down
Arrow Down

Seneste nyheder

TwoBirds TV

Events