Luftrum, forsvar og sikkerhed

Vi har stor ekspertise inden for luftrum, forsvar og sikkerhed. Mange af vores medarbejdere har endvidere arbejdet inden for dette område. Vi har den nødvendige ekspertise til håndtering af klienters problematik fra indgåelse af forsvarsaftaler til leasing af udstyr på verdensplan.

De juridiske områder, som vi arbejder inden for, dækker på det nærmeste enhver aftaletype, transaktion samt tvistbilæggelse, der kan forekomme inden for denne sektor. Nogle af vores nyere aktiviteter indbefatter integrering af systemer, indgåelse af forsvarsaftaler, internationalt samarbejde, indgåelse af partnerskabsaftaler og alliancer, private finansielle initiativer og offentlig-private partnerskaber (OPP) samt teknologi, eksport, intellektuelle ejendomsrettigheder, risikoallokering og ansættelsesforhold.

Vi støtter ligeledes i kraft af vores erfaring inden for denne sektor vores klienter med risikovurdering og ”livscyklusstyring” ud over almindelig juridisk rådgivning. 

Vi har nedsat arbejdsgrupper til behandling af jura/forvaltning, droner, cybernetik og projekter.

Titel

Seneste nyheder

Events

TwoBirds TV

Nyheder & transaktioner