Luftfart

Det er vores mission at forene advokatfirmaets dybtgående kendskab til luftfartssektoren og juridiske ekspertise med henblik på at udvikle rentable, kommercielle løsninger.

Ud over vores viden om denne industri er vores medarbejdere ligeledes enestående advokater. De sager, som vi har arbejdet med, eller kan arbejde med, omfatter næsten samtlige

kontrakttyper, forlig, lovgivningsmæssige spørgsmål eller typer af tvistigheder, der kan opstå i denne sektor. De går fra erhvervelse, salg, finansiering, leje af fly, til enhver type af handelsmæssige luftfartsaftaler, regulering af luftfartssektoren og konkurrencespørgsmål. Vi bistår ligeledes vores klienter inden for organisationsmæssige transaktioner, tvistbilæggelse og spørgsmål om intellektuel ejendomsret.

Vi rådgiver inden for følgende områder

Bred og dybtgående ekspertise

Ud over vores viden om denne industri er vores medarbejdere ligeledes enestående advokater. De sager, som vi har arbejdet med, eller kan arbejde med, omfatter næsten samtlige

kontrakttyper, forlig, lovgivningsmæssige spørgsmål eller typer af tvistigheder, der kan opstå i denne sektor. De går fra erhvervelse, salg, finansiering, leje af fly, til enhver type af handelsmæssige luftfartsaftaler, regulering af luftfartssektoren og konkurrencespørgsmål. Vi bistår ligeledes vores klienter inden for organisationsmæssige transaktioner, tvistbilæggelse og spørgsmål om intellektuel ejendomsret.

Vi rådgiver inden for følgende områder

 • Køb, finansiering og leje af fly: 
  Vi samarbejder med vores klienter om en succesfuld håndtering af samtlige aspekter af ejerskab, finansiering og leasing. Uanset om der er tale om at købe, sælge eller lease nye eller brugte passager-, fragt- eller forretningsfly, så kan vores team bistå. Vi vil med glæde bistå fra udarbejdelsen af det første udkast til en hensigtserklæring, under levering og porteføljeforvaltning og udarbejdelse af finansielle redningsplaner, i forbindelse med insolvens, tilbagetagelse og afsætning på n.

 • Tvistbilæggelse: 
  Vores team med ansvar for tvister inden for luftfartssektoren består af specialiserede advokater og voldgiftsmænd. Dette team behandler tvister, internationale og nationale voldgiftssager under ledelse af de førende voldgiftsfora samt adhoc- referencer, klager over reguleringsmæssige anliggender og alternative konfliktløsninger.

 • Luftfartsaftaler 
  Ud over at rådgive udfærdiger og forhandler vi ligeledes enhver form for aftale og kommerciel ordning inden for luftfartssektoren.

 • Konkurrence, love og bestemmelser i luftfartssektoren: 
  Vores ekspertise gør det muligt for os at anvende konkurrenceretten og de systemer, der regulerer luftfartssektoren på internationalt plan, for opnåelse af de mest gunstige resultater for vores luftfartsklienter. Vi forener en dybtgående viden om samtlige primære reguleringsrammer for luftfartssektoren med en stor rådgivningserfaring i konkurrenceretten inden denne sektor. 

  Vi repræsenterer klienter ved EU’s institutioner, de nationale konkurrencemyndigheder, domstole og reguleringsinstanser. reguleringsinstanser.

We represent clients before the EU institutions, national competition authorities, courts and national regulatory bodies.

Et komplet servicetilbud til luftfartssektoren

Vores kernegruppe af fuldtids- luftfartsadvokater bistås af et team af advokater, der arbejder på deltid inden for luftfartssektoren og har særlige kompetencer inden for følgende områder:

Ansvarlige for gruppen: Paul Briggs i London og Catherine Erkelens i Bruxelles

Vis mere Vis mindre

Seneste nyheder

Vis mere
Der skal føres kontrol med underdatabehandlere

Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere

feb 05 2024

Læs mere
Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner

Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner

jan 23 2024

Læs mere
Datatilsynet og persondatasikkerheden

Typiske brud på persondatasikkerheden

jan 12 2024

Læs mere

TwoBirds TV