Vær opmærksom på ændring i fristen for indbetaling af indefrosne feriemidler til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler

 Mia Boesen, Søren Narv Pedersen, Pia Skovgaard Hansen

12-2020

Regeringen har vedtaget en lovændring som medfører en ændring i arbejdsgiverens deadline for indbetaling til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ønsker at indbetale de optjente feriemidler med det samme.

Det skal du vide
Såfremt du som arbejdsgiver ønsker at indbetale en eller flere af dine medarbejderes optjente feriemidler fra ”overgangsperioden” til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler med det samme, skal du være opmærksom på, at der er sket en ændring i fristen for indbetalingen.

Ændringen medfører, at du som arbejdsgiver ikke kan indberette og indbetale til Fonden samtidig, men at du i første omgang alene kan indberette til Fonden. Fristen for indberetningen er dog forsat den 31. december 2020, og det er derfor fortsat vigtigt, at du husker at foretage indberetningen inden denne deadline.

Indbetalingen kan herefter ske i forbindelse med den første ordinære opkrævning, som finder sted inden udgangen af juli 2021 med deadline 1. september 2021, som således er den nye frist for indbetaling. Har du i forbindelse med indberetningen i december således angivet, at du ønsker at lave en samlet indbetaling for en eller flere af dine medarbejdere, vil du inden udgangen af juli 2021 få en opkrævning på indbetalingen af dette beløb med frist til betaling den 1. september 2021.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende reglerne indbetaling til Fonden for tilgodehavende feriemidler eller til den nye ferielov i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte Bird & Bird.