Vær opmærksom på ændring i fristen for indbetaling af indefrosne feriemidler til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler.

Regeringen har vedtaget en lovændring[1] som medfører en ændring i arbejdsgiverens deadline for indbetaling til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ønsker at indbetale de optjente feriemidler med det samme.


Det skal du vide:

Såfremt du som arbejdsgiver ønsker at indbetale en eller flere af dine medarbejderes optjente feriemidler fra ”overgangsperioden” til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler med det samme, skal du være opmærksom på, at der er sket en ændring i fristen for indbetalingen.

Ændringen medfører, at du som arbejdsgiver ikke kan indberette og indbetale til Fonden samtidig, men at du i første omgang alene kan indberette til Fonden. Fristen for indberetningen er dog forsat den 31. december 2020, og det er derfor fortsat vigtigt, at du husker at foretage indberetningen inden denne deadline.

Indbetalingen kan herefter ske i forbindelse med den første ordinære opkrævning, som finder sted inden udgangen af juli 2021 med deadline 1. september 2021, som således er den nye frist for indbetaling. Har du i forbindelse med indberetningen i december således angivet, at du ønsker at lave en samlet indbetaling for en eller flere af dine medarbejdere, vil du inden udgangen af juli 2021 få en opkrævning på indbetalingen af dette beløb med frist til betaling den 1. september 2021.

Ønsker du ikke at foretage en samlet indbetaling for alle dine medarbejdere, er det fra den 1. februar 2021 nu blevet muligt at foretage frivillige indbetalinger til Fonden, således at du som arbejdsgiver kan blive frigjort for dine forpligtelser over for Fonden for én eller flere af dine medarbejdere. Ønsker du at indbetale for én eller flere af dine medarbejdere på frivillig basis, skal du ved indbetalingen på virk.dk vælge, hvilke(n) medarbejder(e) indbetalingen dækker over.

Har du valgt ikke at indfri hele din forpligtelse over for Fonden frivilligt, vil du hvert år i juli (første gang i juli 2021) modtage en opkrævning fra Fonden på de feriemidler som forfalder til betaling. Det gælder således medarbejdere som fra 1. marts samme år og til udgangen af februar året efter opnår folkepensionsalderen, ligesom det vil dække over medarbejdere der i perioden fra 1 marts året før til udgangen af februar i opkrævningsåret har fået udbetalt deres feriemidler fra Fonden af andre grunde end folkepensionsalderen (eksempelvis pga. død eller udrejse).

Fristen for indbetaling vil være den 1. september samme år og beløbet vil blive pålagt en årlig indeksering.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende reglerne indbetaling til fonden for tilgodehavende feriemidler eller til den nye ferielov i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte Bird & Bird.

[1] Lov 2020-08-21 nr. 1223 om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Seneste nyheder