Har I fået opdateret jeres barselspolitik til de nye regler?

Den 1. juli 2022 trådte en ny barselslov i kraft gældende for børn født den 2. august 2022 eller senere.

 

Vedtagelsen af de nye regler

Bird & Bird har tidligere skrevet om vedtagelsen af de nye regler og beskrevet disse her.

Behovet for revidering af barselspolitikker

Med vedtagelsen af de nye regler, er fordelingen af barselsdagpenge ligeligt fordelt mellem moren og faren/medmoren, således at hver part (efter fødslen) som udgangspunkt har 24 uger med barselsdagpenge, hvoraf de 13 uger kan overdrages fra den ene forælder til den til anden. Summen af barselsdagpenge er således uændret i forhold til de tidligere regler.

Orlovsperioderne kan illustreres således:

barselsregler

Som det ses af illustrationen, indeholder modellen for fordeling af orloven dog væsentlige ændringer med det formål, at begge forældre skal tage del i orloven. Dette kan også have betydning for arbejdsgivers lønpolitik under orlovsperioderne.

De nye regler medfører således, som anført, ligestilling mellem moren og faren/medmoren i forhold til fordeling af ydelserne under barslen. Den samme ligestilling er dog ikke foretaget i relation til lønnen under orlovsperioder, som således fortsat reguleres af evt. overenskomster og af funktionærlovens regler, hvor alene moren er berettiget til halv løn under graviditets- og barselsorloven.

Dog er det allerede nu set flere steder på det private arbejdsmarked, at virksomheder tilbyder (mere) lige barselsvilkår til deres kvindelige og mandlige medarbejdere, og flere overenskomster afspejler også de nye regler (eller vil komme til det).

Hos Bird & Bird rådgiver vi om alle aspekter ved den nye barselslov, f.eks. hjælper vi med udarbejdelse af og revidering af barselspolitikker, og i den forbindelse yder vi rådgivning om spørgsmål i forbindelse med løn under orlov m.m.

Seneste nyheder

Vis mere
Ny lov om ansættelsesbeviser

Ny lov om ansættelsesbeviser er nu vedtaget

maj 17 2023

Læs mere

Krav om kompatibilitet med bestemt IT-produkt var (endnu engang) sagligt

maj 17 2023

Læs mere
Ordregiver idømt bøde på grund af ulovlig direkte tildeling

Ordregiver idømt ”bøde” på 840.000 kr. på grund af ulovlig direkte tildeling

maj 04 2023

Læs mere