Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.

Den 29. september 2020 åbnede ATP i samarbejde Borger.dk for adgangen til, at alle lønmodtagere med indefrosne feriemidler kunne anmode om udbetaling af i alt 3 ugers opsparede feriepenge, og over 1 mio. lønmodtagere har indtil videre anmodet om udbetaling af opsparede feriemidler. Men uanset denne nye mulighed for medarbejderne, har arbejdsgiver fortsat de samme forpligtelser til at indberette/indbetale for overgangsperioden, hvilket vi har ridset op nedenfor.

Det skal du vide

Den 1. september 2019 til den 31. august 2020 var kvalificeret som en såkaldt ”overgangsperiode” fra den gamle til den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020. I denne periode optjente medarbejdere feriepenge, der som udgangspunkt skulle have været indefrosset hos en ny fond for tilgodehavende feriemidler indtil medarbejdere gik på pension. Som anført er det dog nu muligt at anmode om udbetaling af 3 ud af de 5 uger.

  • Som arbejdsgiver skal du dog uanset denne ændring stadig huske at indberette opsparede feriemidler for hver enkelt månedslønnet medarbejder, som var i fortsat ansættelse den 1. september 2020. Denne indberetning skal foretages senest den 31. december 2020.

I forbindelse med indberetningen skal du altså som arbejdsgiver tage stilling til, om du vil indbetale feriemidlerne med det samme, eller om du ønsker at beholde (dele af) midlerne i din virksomhed.

Ønsker du at beholde (dele af) midlerne i din virksomhed, skal du tilkendegive dette over for fonden for Tilgodehavende Feriemidler senest den 31. december 2020 og herefter årligt (senest den 31. august) bekræfte over for fonden, om midlerne fortsat beholdes i virksomheden.

Du kan til enhver tid vælge at indbetale de tilgodehavende feriemidler for en eller flere medarbejdere til fonden. Vælger du dette, ophører dine forpligtelser over for fonden for den eller de specifikke medarbejdere. Du skal altså ikke nødvendigvis indbetale for alle medarbejdere på en gang, men det er dog et krav, at du afregner fuldt ud for den enkelte medarbejder, dvs. der kan ikke afregnes delvist for en medarbejder.

Bemærk dog, at feriemidlerne senest forfalder til betaling når medarbejderen forlader det danske arbejdsmarked – eksempelvis ved at gå på pension eller flytte til udlandet.

Når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet vil fonden udbetale det (evt. resterende) optjente beløb med en årlig tilskrivning til medarbejderen (afhængig af om medarbejderen har anmodet om udbetaling af de tre uger) og herefter indkræve beløbet fra dig. Fonden beslutter hvert år inden udgangen af juli måned, om tilgodehavende feriemidler, som er udbetalt eller skal udbetales til medarbejderen i perioden fra den 1. marts i afgørelsesåret og frem til udgangen af februar måned i det følgende år, skal indbetales af arbejdsgiveren til fonden senest den 1. september i afgørelsesåret.

Kontakt Bird & Bird

Såfremt du har spørgsmål vedrørende reglerne for indbetaling til fonden for tilgodehavende feriemidler eller til den nye ferielov i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte Bird & Bird.

Seneste nyheder