Om mig

Jeg er advokat i vores danske udbudsteam, hvor jeg rådgiver ud fra mine mange års erfaring med udbud af komplekse it-kontrakter. Jeg rådgiver vores klienter i udbudsprocessen fra den spæde start med forberedelse af et anvendeligt udbudsmateriale og helt indtil den efterfølgende kontraktstyring. I juli 2021 blev jeg certificeret IT-advokat, hvilket understreger mit fokus på it.

Gennem årene har jeg bistået primært statslige styrelser, kommuner, regioner, forsyningsvirksomheder og offentlige virksomheder ved tilrettelæggelse og gennemførelse af EU-udbud, nationale udbud og andre projekter omfattet af udbudsreglerne. Derudover har jeg bistået adskillelige tilbudsgivere i deres udarbejdelse af tilbud, hvilket har givet mig en forståelse for begge sider af udbudsprocessen. Dette sikrer et godt overblik og en velbalanceret kontrakt for både den ordregivende myndighed og tilbudsgiveren.

Under forberedelsen af en udbudsforretning bistår jeg vores klienter med udfærdigelse af udbudsstrategi, gennemførelse af markedsdialog, udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder koncipering af kontrakten og de relevante bilag. Endvidere assisterer jeg med konstruktiv feedback og kvalitetssikring af kravspecifikationer. Efter den formelle igangsættelse af udbudsprocessen bistår jeg med gennemførelsen af udbuddet fra A til Z.

Siden indførelsen af udbudsloven i 2016 har jeg gennemført talrige udbud med forhandling, hvilke alle har vist sig yderst værdifulde. Udbud med forhandling er ofte muligt ved anskaffelse af it-systemer, og udbudsformen har skabt stor værdi, fordi forhandlingerne giver en fælles forståelse hos parterne på hver sin side af bordet. Jeg har ageret som forhandlingsleder i de fleste af de gennemførte forhandlinger, hvilket har hjulpet den ordregivende myndighed til at kunne fokusere på selve dialogen fremfor de formelle rammer. Jeg bistår desuden med den efterfølgende vurdering af behovet og muligheden for at ændre i udbudsmaterialet på baggrund af den gennemførte forhandling. Afslutningsvist bistår jeg klienter med konditionsmæssighedsvurdering og evaluering af de modtagne tilbud samt sikrer korrekt afslutning og dokumentation af processen.

Udover at være en traditionel rådgiver er jeg certificeret som professionel SCRUM master. Jeg har været på flere udstationeringer som projektleder hos klienter i forbindelse med deres anskaffelse af komplekse systemer.

Jeg har varetaget en lang række sager ved Klagenævnet for Udbud både på klagers og indklagedes side og har endvidere stor erfaring med aktindsigt i henhold til både offentligheds- og forvaltningsloven.

Jeg bliver regelmæssigt inviteret til at undervise om it-anskaffelser, rammeaftaler, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Total Cost of Ownership og beregningerne heraf. Jeg skriver desuden løbende artikler til vores udbudsretlige nyhedsbrev.
Erfaring
 • Københavns Kommune
 • Region Syddanmark
 • Energistyrelsen
 • VisitDenmark
 • DXC Technology
Cases
 • Udbud af et nyt it-system til sundhedsvæsenet. Jeg har været en integreret rådgiver hos Københavns Kommune vedrørende anskaffelsen af nyt it-system til sundhedsvæsenet, hvor jeg bistod i processen med at udarbejde den agile kontrakt og bilag hertil.
 • I 2017 og 2018 har jeg været rådgiver og projektleder hos Region Syddanmarks udbud af en elektronisk patientjournal, der skal anvendes af alle medarbejdere på hospitalerne i regionen. Udbuddet var omfattende og ekstremt kritisk for regionen. Udbudsprocessen blev gennemført med succes i henhold til den fastlagte tidsplan i maj 2018.
Uddannelse

Studieretning

 • Professional Scrum Master I (PSM I Assessment)
 • IT-Contract Manager (ITCM)
 • Københavns Universitet - Kandidat i jura
 • Københavns Universitet - Bachelor i jura

Mine bestallinger

 • Medlem af Advokatsamfundet siden 2013
 • Certificeret it-advokat i 2021

Seneste nyheder

Vis mere

Sidste punktum i Eksponent-sagen?

okt 18 2023

Læs mere

Mindstekrav i fornødent omfang

sep 06 2023

Læs mere
Klagenaevnet for Udbud

Én lille post med stor effekt

aug 09 2023

Læs mere

TwoBirds TV