Offentlige opgaver og udbud

Vores internationale gruppe, der arbejder med den offentlige sektor, tilbyder grænseoverskridende rådgivning til organisationer i den offentlige sektor, selskaber, der byder på den offentlige sektors udbud, og institutioner, der finansierer den offentlige sektors projekter på samtlige centrale, europæiske markeder. 

Selv om de offentlige indkøb er baseret på EU-traktaten og forskellige direktiver om offentlige indkøb, varierer love om og praksis i forbindelse med offentlige indkøb i Europa meget fra land til land. Nylige udviklinger betyder, at loven ændres hurtigt inden for dette område. Det bliver navnlig meget mere rentabelt for de bydende at anlægge søgsmål, selv i lande som Storbritannien, hvor det traditionelt har været meget vanskeligere at bestride indkøbsproceduren. 

Vi har både rådgivet statslige institutioner og tilbudsgivere om de komplekse fremgangsmåder ved indgåelse af offentlige indkøbskontakter og yder en integreret rådgivning om udfordringer og tvister, der er forbundet med lovgivningen om offentlige indkøbskontrakter, forhandlinger, udarbejdelse af aftale udkast og tvistbilæggelse. Klienter henvender sig til os på grund af den værdi, vi kan bidrage med ved deres deltagelse i udbudsprocessen, uanset om der er tale om rådgivning om finansiering af et konsortiums bud, hjælp til at løse tvister eller blot for at få en idé om næste skridt, der skal tages.

Vi tilbyder vores ekspertise inden for samtlige lovområder, der indvirker på offentlige indkøbstransaktioner på ethvert trin i den økonomiske cyklus:

  • planlægning og annoncering
  • forhandling
  • udvælgelse
  • licitation (herunder fremsættelse af og forsvar af retlige problematikker)
  • kontraktstyring (herunder ophævelse og undgåelse af søgsmål)

Vis mere Vis mindre

Oversigt

Titel

Seneste nyheder

Events

TwoBirds TV

Nyheder & transaktioner