Jeg er senioradvokat i vores danske konkurrenceret- og EU-team samt Head of Nordic Gambling team. Jeg er specialiseret i gambling, konkurrenceret og udbudsret.

Jeg har arbejdet med gambling siden 2010 og er en af de førende eksperter indenfor dansk spillovgivning. Derfor har jeg også været aktivt involveret i rådgivningen ved udarbejdelsen af den danske spillovgivning. Jeg rådgiver både licenserede operatører, platformleverandører, affiliates og andre relevante parter om spillelovgivningen i Danmark og Sverige, herunder den komplicerede ansøgningsproces og spørgsmål i forbindelse med internationale transaktioner og håndtering af spilletilladelser i den forbindelse. Jeg bruger mine mange års erfaring og gode forhold til de relevante myndigheder til at hjælpe mine klienter med at få korrekt, kommercielt brugbar og pålidelig rådgivning. Desuden har jeg skrevet en række artikler og er medforfatter til det danske kapitel i International Comparative Legal Guide: Gambling.

Med afsæt i mine mere end 15 års erfaring indenfor konkurrenceret rådgiver jeg vores klienter indenfor alle aspekter af dansk og EU konkurrenceret, herunder sager om artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), statsstøtte og fusionskontrol. Jeg har tidligere arbejdet hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor jeg deltog i flere kontrolundersøgelser. Mine klienter kan drage fordel af mit gode forhold til myndighederne, og jeg bistår klienter, der er udsat for kontrolundersøgelser, indhenter fusionskontrol og håndterer klager over konkurrencelovsovertrædelser. Desuden organiserer jeg regelmæssigt konkurrenceretlig undervisning med henblik på at identificere nuværende eller potentielle overtrædelser for mine klienter, og jeg udformer og hjælper med at gennemføre såkaldte compliance programmer.

Jeg har stor erfaring med udbudsret, og min rådgivning dækker hele spektret af offentlige indkøbsprocedurer. Jeg rådgiver alle typer af ordregivende myndigheder om tilrettelæggelse og gennemførelse af EU-udbud, nationale udbud, offentlig-privat samarbejder og andre projekter, herunder inden for Forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Jeg har også stor erfaring med behandling af klager indgivet til Klagenævnet for Udbud, samt håndtering af komplekse udbudsprocedurer for danske ordregivende myndigheder.

  • Jeg rådgiver internationale spiludbydere, platformudbydere, affiliates og andre virksomheder om alle aspekter af spil i Danmark og Sverige.
  • Jeg rådgiver om en bred vifte af konkurrenceretlige sager, bla. om konkurrencebegrænsende aftaler og praksis, anmeldelse af fusioner, statsstøtte, håndtering af klagesager og sager for konkurrencemyndighederne.
  • Jeg arbejder for både private aktører og ordregivende myndigheder om alle aspekter af udbudsret og jeg har indgående erfaring med at håndtere klagesager for både klager og indklagede.
  • På vegne af Icomera AB fik jeg annulleret DSBs udbud af wifi i deres tog.
  • Jeg anmeldte og fik godkendt Addtech Nordic AB's overtagelse af Sensor ECS Denmark A/S
My uddannelse
  • Københavns Universitet - Kandidat i jura
  • Københavns Universitet - Bachelor i jura
Mine bestallinger
  • Medlem af Advokatsamfundet siden 2008