Infrastruktur

Store infrastrukturprojekter understøtter global vækst – ca.€ 60 milliarder vil blive anvendt i hele verden på investeringer i infrastruktur i løbet af det næste årti.

Succes måles i operationelle resultater, hvor den afgørende faktor er reguleringen og håndteringen af store projekters altid iboende usikkerhed og risici. Adfærdsændringer og innovative tekniske løsninger kan være med til at løse disse udfordringer.

Hvad enten du er en operatør, offentlig institution, privat virksomhed eller financier, kan du drage fordel af vores indgående kendskab til industrien samt vores ekspertise inden for infrastrukturen. Vi har ekspertise inden for bl.a. lufthavne, havne, energi, kommunikation, jernbane, veje og industrielle infrastrukturprojekter, udbud samt det teknologiske område. Dette giver os mulighed for at guide og støtte jer i disse markeder – som er under konstant teknologisk forandring som følge af den digitale verden, vi lever i.

Transformation via teknologi

I mange infrastrukturprojekter er nøglen til succes en intelligent anvendt og integreret teknologi – men at opnå dette er en udfordring, når teknologien er i stadig hastig udvikling og forandring. Sammen kan vi sørge for at inkorporere tilstrækkelig fleksibilitet til at facilitere integrationen af den bedste teknologiske løsning i takt med projektets forløb.

Vi er godt rustet til at kunne hjælpe jer med at løse denne udfordring takket være vores unikke fokus på teknologi sammenkoblet med vores globale teams ekspertise, når det gælder industrier, som enten har behov for, finansierer eller levere infrastrukturprojekter. Vores ekspertise inden for udbud og inden for nyere områder af stadig større vigtighed, herunder eksempelvis cyberlovgivning, databeskyttelse og digital marketing, betyder, at vi kan hjælpe Jer med at vise vejen i denne hurtigt udviklende  sektor.

Miljø- og interessentdeltagelse

Store infrastrukturprojekter påvirker som oftest miljøet. Det er derfor essentielt, at såvel den miljømæssige påvirkning som inputs fra projektets interessenter forstås og administreres korrekt, for at projektet kan færdiggøres med et positivt resultat og til tiden. Vi strukturerer og planlægger ansøgningsprocedurer og udbud og går om nødvendigt rettens vej for at varetage Jeres interesser i disse processer.

Vores Infrastrukturgruppe råder over ekstraordinær ekspertise for at kunne hjælpe i store infrastrukturprojekter og derigennem opnå mærkbare resultater.

Vi trækker på vores erfaringer og ekspertise for at definere nye måder at arbejde på, som vi tror på virkelig præsterer. Vores succes med at anvende disse nye metoder samt den overvældende positive feedback fra vores klienter er vores incitament til stadig at påtage os nye udfordringer.

I vil nyde godt af vores advokaters viden inden for fast ejendom, bygge- og anlægsbranchen, udbud, tilladelser samt vores lovgivningsmæssige og kommercielle erfaringer, tekniske viden og vores kreative tilgang til at løse jeres problemer.

Nyd godt af vores netværk

Jeres projekter forløber bedst, når alle er på samme side og koordinerede – vi samarbejder derfor gnidningsløst på tværs af vores nationale og internationale kontorer lige såvel som med andre professionelle rådgivere inden for alle retsområder for at sikre, at I har de nødvendige kompetencer til rådighed på store projekter, som;

  • involverer teknisk komplekse byggerier,
  • kræver kreative udbudsløsninger,
  • er underlagt lovgivningsmæssige og regulatoriske krav,
  • kræver indsigt og hensyntagen til den politiske, konkurrenceretlige og statsstøtteretlige regulering,
  • er forbundet med potentielt vidtrækkende konsekvenser, hvor det er for sen aflevering eller en efterfølgende mangel, og/eller
  • har efterfølgende drifts- og vedligeholdelseskrav.

Alle ovenstående forhold har afgørende betydning i et hvilket som helst stort infrastrukturprojekt.

Vis mere Vis mindre

Titel

Seneste nyheder

Vis mere

Mulighed for at iværksætte trafikstyring af internettet på grund af den netværksbelastning som COVID-19 medfører

mar 24 2020

Læs mere

Kan COVID-19 påberåbes som force majeure i kontrakter/aftaler?

mar 17 2020

Læs mere

TwoBirds TV

Nyheder & transaktioner

Se mere

News

Bird & Bird rykker igen frem i Legal 500

apr 21 2020

Læs mere

Deal

Læs mere