Bird & Bird rådgiver Københavns og Oslos kommune om samarbejde på tværs af landgrænser for at optimere indkøb af klimavenlige arbejdsmaskiner

Bird & Bird rådgiver Københavns og Oslos kommune i forbindelse med et fælles udbud på indkøb af klimavenlige arbejdsmaskiner.

I første omgang samarbejder Oslo og København helt konkret om et fælles udbud på indkøb af såkaldte gummihjulslæssere. Arbejdsmaskiner som gummihjulslæssere, gravemaskiner og fejemaskiner står for en hel del CO2-udledning, og derfor vil kommunerne nu gå i gang med at udskifte til mere klimavenlige af slagsen. Samarbejdet er helt unikt, da indkøbssamarbejder på tværs af landegrænse ikke er set før.

Fra Bird & Bird har partner Peter Dann Jørgensen og advokat Maria Matzen siden 2016 rådgivet Københavns og Oslos kommune for at få fastlagt den mest optimale udbudsstrategi og –form for dette unikke samarbejde. Der har hele vejen igennem forløbet været fokus på at sikre, at parterne i videst muligt omfang kan følge med udviklingen inden for klimavenlige maskiner, samt ligeledes sikre parternes kontraktuelle uafhængighed som selvstændige byer med bagvedliggende forskellig national forvaltningsret.

Af disse grunde valgte parterne et dynamisk indkøbssystem, hvor der løbende kan trækkes nye leverandører ind i takt med, at teknologien udvikler sig, samt systemet sikrer at parterne kan foretage indkøb på individuelle kontrakter.

Kommunerne stiller i udbudsmaterialet krav til, at maskinerne skal være enten helt emissionsfrie, det vil sige at de slet ikke udleder partikler eller CO2, eller lav-udledende som eksempelvis hybridversioner, der kører på en blanding af diesel og el. Kravene til maskinen fastlægges ved det konkrete indkøb, og parterne har derfor valgfrihed i forhold til, hvad den konkrete maskine skal anvendes til.

Indkøbssamarbejdet er en del af den internationale klimaalliance ”Carbon Neutral Cities Alliance”, som er et samarbejde mellem 20 storbyer med ambitiøse klimamålsætninger. Bliver udbuddet en succes, er planen, at der efterfølgende også bliver lavet lignende udbud med andre maskintyper.

> Læs mere om udbuddet

Bird & Bird har en førende og specialiseret udbudsretsafdeling. Med en bred viden og dyb ekspertise kan vi rådgive om alle områder indenfor udbuds- og kontraktret. Vores styrke er indenfor alle aspekter af den offentlige sektors indkøb, og vi har erfaring med at rådgive ordregivere indenfor en bred vifte af indkøb, udbud og offentlig-private samarbejder. Med 29 kontorer i 20 lande har Bird & Birds internationale udbudsgruppe en unik position, da vi har udbudsspecialister placeret rundt omkring i mange store europæiske byer.

Seneste nyheder

Vis mere

Klagenævn tager stilling til, hvornår et regnskabsår er disponibelt

okt 04 2023

Læs mere

Klagenævnet annullerer tildeling, men tager ikke stilling til, om indhentelse af supplerende referencer efter kontraktindgåelse også udgjorde grundlag for annullation af tildelingsbeslutning

sep 20 2023

Læs mere

Mindstekrav i fornødent omfang

sep 06 2023

Læs mere