Ren teknologi og vedvarende energi

Bird & Birds engagement i de forskellige former for vedvarende energi og ren teknologi indgår i vores langvarige og bredt fokuserede arbejde inden for energi- og forsyningssektorerne.

Vores team, der arbejder med vedvarende energi og ren teknologi, rådgiver erhvervslivet og organisationer i den offentlige sektor om et bredt udsnit af juridiske spørgsmål vedrørende sektorerne for vedvarende energi og ren teknologi. Vi rådgiver blandt andet om anvendelse af CO2- kreditter og kvotehandelsordninger, leveringstariffer for sol- og vindenergi, adskillelse af energileverancer i Europa og endvidere beskyttelse og optimering af intellektuel ejendomsret.

Vores klienter indbefatter talrige organisationer, der udvikler eller investerer i teknologiske projekter, og løsninger på de udfordringer, som klimaændringerne og behovet for energisikkerhed frembyder. Vi rådgiver disse klienter om et bredt udsnit af temaer, blandt andet virksomhedsarbejde, projekter, intellektuel ejendomsret, love og bestemmelser, handelskontrakter og tvistbilæggelse.

Vores team, der er specialiseret i vedvarende energi og ren teknologi, samarbejder med: 

 • udviklere
 • lodsejere
 • kapitalindskydere, herunder banker og investeringsfonde
 • lokale myndigheder / statslige instanse

Vi rådgiver vores klienter inden for følgende områder:

 • vindenergi på land og til havs
 • solenergi
 • biomasse
 • bølge- og tidevandsenergi
 • vandkraft 
 • energiproduktion ud fra affald
 • transmissionssystemer, navnlig undersøiske kabler
 • opsamling af CO2 og handel med kvoter

Vis mere Vis mindre

Seneste nyheder

Vis mere

Krav om kompatibilitet med eksisterende it-miljø var sagligt

apr 05 2023

Læs mere

Ordregiver var ikke forpligtet til at lade tilbudsgiver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sit tilbud

apr 06 2022

Læs mere

TwoBirds TV