Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen erityiskysymyksiin keskittynyt asiantuntijaryhmämme avustaa paikallisissa ja kansainvälisissä toimeksiannoissa julkishallinnollisia organisaatioita, julkista sektoria rahoittavia tahoja sekä yrityksiä, jotka osallistuvat tarjoajina ja toimittajaosapuolina julkisen sektorin hankintoihin.

Vaikka julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö ja direktiivit pohjautuvat EU-sopimukseen, paikalliset säädökset ja käytäntö vaihtelevat suuresti eri Euroopan maissa. Lainsäädäntöön ennakoidaan lähitulevaisuudessa myös muutoksia nopealla aikataululla. Muutokset tulevat ennen kaikkea vaikuttamaan suotuisasti tarjoajien asemaan erityisesti sellaisissa maissa, joissa julkisiin hankintoihin liittyneet prosessit on koettu haastaviksi (esimerkiksi Iso-Britannia).  

Toimistomme asiantuntijoilla on vahva kokemus niin ostajien kuin tarjoajienkin avustamisesta julkisissa hankinnoissa sekä esimerkiksi niihin liittyneistä riita-asioista, neuvotteluista ja sopimusten laatimisesta. 

Tarjoamme liikejuridiikan palvelut kattaen koko hankintaprosessin elinkaaren:

  • hankinnan suunnittelu ja ilmoitukset
  • hankintaan liittyvät neuvottelut
  • tarjoajaehdokkaiden ja tarjoajan valinta
  • sopimusten hallinta (mukaan lukien riitojen ratkaisu ja riita-tilanteiden välttäminen).

Ota yhteyttä: Katia Duncker, Helsinki.

Uratarina

Ajankohtaista

Lue lisää

Pandemian oikeudelliset ulottuvuudet II - yhtiökokoukset ja osingonjako

huhtik. 14 2020

Lue lisää

Pandemian oikeudelliset ulottuvuudet

huhtik. 06 2020

Lue lisää

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä

News

Vahvassa kasvussa oleva Tech & Comms -ryhmämme on saanut toukokuun aikana kaksi kokenutta vahvistusta

toukok. 19 2016

Lue lisää