Incitamentsordninger

Vores Arbejds- og ansættelsesretsafdeling har stor erfaring med udarbejdelse af incitaments- og bonusordninger, og kan sammensætte ordninger til såvel almindelige medarbejdere og på ledelsesniveau.

Vi forstår behovet for at sammensætte bonusprogrammer/incitamentsordninger, herunder warrantprogrammer for medarbejdere og ledere, således at medarbejdere/ledere opnår et øget incitament, yder en ekstra indsats og i sidste ende opnår en øget værdi for virksomhedens aktionærer.

Vi hjælper med at udforme incitamentsprogrammer med fokus på individuelle præstationsfaktorer og/eller virksomhedens samlede resultater. Fokus er på både at give medarbejderne det rette incitament og samtidig stille virksomheden i den bedst mulige kommercielle situation. En incitamentsordning kan både udarbejdes simpelt som en del af ansættelseskontrakten eller som et særskilt mere detaljeret program.

Vi yder også rådgivning og hjælper med at udarbejde warrantprogrammer for ledere og medarbejdere, og rådgiver også i de selskabsretlige og skatteretlige problemstillinger forbundet hermed.

Arbejds- og ansættelsesretsafdelingen ledes af partner og advokat Søren Narv Pedersen.

Vis mere Vis mindre

Titel

TwoBirds TV