Johdon ja työntekijöiden kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät

Laajasti tunnustusta saavuttanut johdon ja työntekijöiden kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiin perehtynyt tiimimme avustaa jatkuvasti niin monikansallisia suuryrityksiä kuin pienempiä yksityisiä yrityksiä tarkoituksenmukaisten ja tehokkaiden palkitsemisjärjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä yrityksen avainhenkilöstöä ja kansainvälisesti liikkuvaa johtoa silmällä pitäen.

Tänä päivänä johdon palkitsemisen edellytetään olevan yhä enemmän linjassa osakkeenomistajien pitkän aikavälin tuotto-odotusten kanssa. Asiantuntijamme auttavat tehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten palkkio- ja kannustinmallien suunnittelussa ja käyttöönotossa, kiinnittäen huomiota muun ohella yksilökohtaisten tavoitteiden ja yrityksen sisäisten avainindikaattoreiden sekä laajemmin markkinapohjaisten tulosten väliseen suhteeseen.

Tiimimme jäsenissä yhdistyy, monien oikeudenalojen osaaminen ja asiantuntemus, muun muassa yrityksen hallintoon, arvopapereihin, rahoitukseen, yhtiöoikeuteen sekä työoikeuteen liittyvissä kykymyksissä, joista kokemusta on kerrytetty muun ohella johtavien palkitsemiskonsulttien, ”Big Four”-tilintarkastustoimistojen sekä suurten liikejuridiikkaan erikoistuneiden asianajotoimistojen palveluksesta.

Asiantuntijapalvelumme kattavat muun muassa:

  • johdon ja työntekijöiden osake- ja optio-ohjelmat sekä muiden insentiivien käytön palkitsemisen välineenä
  • palkitsemissuunnitelmien kehittämisen, suunnittelun, laatimisen ja käyttöönoton
  • neuvonnan ilmoitus-, raportointiasioissa sekä menettelyjen jatkuvasta säännönmukaisuudesta huolehtiminen
  • kansainväliset ja rajat ylittävät järjestelyt, mukaan lukien monimutkaisetkin kansainväliset järjestelyt lähetetyille työntekijöille
  • kansainvälisen verotuksen ja sosiaaliturvan arviointi ja analysointi sekä yksityishenkilöiden että yritysten osalta, mukaan lukien monimutkaisetkin kansainväliset järjestelyt lähetetyille työntekijöille

Ryhmän vetäjä: Philip Hartman Haag. Suomen toimiston työoikeusryhmää vetää Maisa Nikkola.

Näytä enemmän Näytä vähemmän

Yritystarina

Ajankohtaista

Tulevat tapahtumat

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä

Uutiset