Programy motywacyjne i świadczenia dla pracowników

Wspieramy klientów w opracowywaniu efektywnych pod względem podatkowym struktur nagradzania najlepszych pracowników i managerów pracujących na całym świecie. Pomagamy przy projektowaniu i wdrażaniu planów wynagradzania i motywowania pracowników, uwzględniających cele oparte na wewnętrznych kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI), a także uwzględniających wyniki finansowe i potrzeby rynkowe.

Zapewniamy pełną obsługę w następujących obszarach:

  • opracowywanie programów w zakresie udziałów i innych gotówkowych lub opartych na kapitale akcyjnym formach wynagradzania managerów oraz wszystkich pracowników,
  • organizacja, projektowanie i wdrażanie programu wstępnego,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji, raportowania, podatków i polityki zgodności,
  • opracowywanie programów międzynarodowych, prowadzonych w wielu jurysdykcjach, w tym programów dotyczących pracowników mieszkających poza własnym krajem,
  • przygotowywanie analiz międzynarodowych systemów podatkowych i świadczeń społecznych, włączając między innymi programy dotyczące pracowników mieszkających poza własnym krajem.

Szef Grupy: Philip Hartman w Hadze.

W Polsce szefem praktyki jest Karolina Stawicka.

Case studies

Najnowsze

Więcej

Urlop bezpłatny na studia i szkolenia

lis 15 2018

Więcej

Lojalka zabezpieczy inwestycję w edukację

paź 24 2018

Więcej

TwoBirds TV

Aktualności firmowe

Więcej

News

Agnieszka Besiekierska, Paulina Grotkowska i Marcin Eckert dołączyli do zespołu Bird & Bird

lut 20 2017

Więcej