Prawnicy Bird & Bird autorem raportu prawnego o umowach o dzieło, wydanego przez dziennik Rzeczpospolita

01-2021

Wprowadzony od stycznia 2021 r. obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło to prawdziwa rewolucja. Publikacja pt. „Umowy o dzieło pod lupą ZUS” składa się z serii artykułów, które porządkują obecną sytuację prawną związaną z zawieraniem umów o dzieło i odpowiadają na wiele pytań związanych, m.in. z obowiązkiem raportowania do ZUS.

Autorzy odpowiadają w raporcie m.in. na pytania o to, kiedy można zawrzeć umowę o dzieło i jak prawidłowo uregulować jej treść, by zminimalizować ryzyko sporu z ZUS co do charakteru umowy. Omawiają nowe przepisy i wskazują, kto, kiedy i jak powinien zgłosić taki kontrakt w ZUS. Podpowiadają, w jaki sposób zamawiający dzieło może odstąpić od umowy oraz poruszają kwestie odpowiedzialności wykonawcy za wady fizyczne i prawne dostarczonego dzieła. Poruszają również kwestie opodatkowania wynagrodzenia wynikającego z umowy o dzieło oraz jego oskładkowania.

Zawieranie umów o dzieło rodzi obecnie w praktyce wiele wątpliwości, w obawie przed coraz częstszymi kontrolami ZUS. Aby zminimalizować ryzyko sporu co do charakteru umowy, warto przeanalizować każdy kontrakt. W publikacji czytelnicy znajdą wzory umów, cytaty z orzecznictwa i wiele praktycznych przykładów. – mówi Karolina Stawicka, adwokat i szef praktyki prawa pracy w kancelarii Bird & Bird.

Autorami tekstów są: Karolina Stawicka, Paula Koczara, Barbara Klimczyk, Karolina Terech, Michał Zabost, Magdalena Dobosz i Bartosz Mazurek z praktyki prawa pracy, Kacper Podpłomyk z praktyki Commercial, Bartłomiej Sikora i Mateusz Bednarski z praktyki doradztwa podatkowego oraz Marta Koremba z praktyki własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird.

Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 21 stycznia 2021 roku.

Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt.