Pracuję jako Senior Associate w zespole prawa pracy.

Specjalizuję się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych.

Doradzam klientom od 2011 roku. Specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym obsłudze procesów zbiorowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
Wspieram przedsiębiorców w bieżącym doradztwie związanym z prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania polityk wynagradzania, benefitach pracowniczych, zgodności z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu.

Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z projektami restrukturyzacyjnymi i zwolnieniami grupowymi, prawno-pracowniczymi aspektami połączeń spółek, negocjacjami porozumień grupowych i prowadzeniem sporów zbiorowych.

Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywałam doświadczenie w polskich kancelariach prawnych, poprzednio w renomowanej butikowej kancelarii prawa pracy.

Wykształcenie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (studia doktoranckie)
  • Iniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polityka socjalna
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu