Świadczymy kompleksowe doradztwo na rzecz polskich i międzynarodowych firm w zakresie wszystkich aspektów prawnych relacji pracodawca – pracownik, od rekrutacji po odejście z firmy, jak też doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy.

Skutecznie działamy we wszystkich jurysdykcjach, współpracując z biurami Bird & Bird na świecie. Naszym celem jest zapewnienie klientom pomocy w zrozumieniu i zminimalizowaniu ryzyka we wszelkich kwestiach wynikających z relacji pracowniczych. Proponujemy jasne i praktyczne rozwiązania, które najlepiej służą ochronie interesów firm.

Oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

 • Zatrudnienie
 • Programy motywacyjne i świadczenia na rzecz pracowników
 • Imigracja biznesowa
 • Dodatkową, bezpłatną usługą dla klientów jest dostęp do narzędzia Knowledge Zone, które jest platformą wymiany informacji, a przede wszystkim zawiera podstawowe zagadnienia z obszaru prawa pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

  Wychodzimy naprzeciw potrzebom dużych korporacji i wspieramy je w zakresie prawa pracy w wymiarze międzynarodowym. Doradzamy w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, jak również szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Oferujemy kompleksowe podejście – od diagnozy sytuacji, przez praktyczne, biznesowe rozwiązania, po ich finalną implementację, w tym także prowadzenie sporów pracowniczych. Klienci powierzają nam najbardziej wrażliwe działania wymagające dyskrecji, trafności oceny, planowania i precyzyjnej egzekucji.

  Zakres naszych usług obejmuje:

  • przygotowywanie umów o pracę, w tym tworzenie klauzul autorsko-prawnych do umów o pracę
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umów o zachowaniu poufności,
  • kontrakty menedżerskie i inne umowy cywilnoprawne
  • regulaminy: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • opracowywanie polityki bezpieczeństwa informacji oraz tzw. kodeksy etyczne
  • przygotowanie dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy
  • kwestie związane z naruszeniem przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa
  • ochronę danych osobowych pracowników
  • mediacje w sytuacjach spornych
  • spory pracownicze
  • dostosowywanie do polskiego prawa pracy rozwiązań dużych korporacji (np. programów motywacyjnych dla pracowników)
  • zatrudnianie kandydatów z innych krajów: wsparcie w całym procesie proceduralnym (pozwolenia, wizy, dokumentacja)
  • doradztwo dla międzynarodowych korporacji w zakresie dostosowywania ich rozwiązań do polskiego prawa pracy
  • wspieranie procesu zatrudniania kandydatów z innych krajów na każdym z jego etapów, w tym zdobywanie pozwoleń, wiz

  Szefowie praktyki międzynarodowej: Benjamine Fiedler w Paryżu i Ian Hunter w Londynie
  Szef praktyki w Polsce: Karolina Stawicka

   

  Newsy i Wydarzenia