Transakcje handlowe

We wszystkich biurach Bird & Bird posiadamy ekspertów, którzy zapewniają zintegrowaną obsługę w zakresie transakcji handlowych.

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze kluczowych sektorów gospodarki sprawia, że rozumiemy biznes naszych klientów, a ci powierzają nam obsługę swoich projektów na wszystkich etapach ich działalności biznesowej. 

Doradzamy kompleksowo przy transakcjach handlowych – krajowych i międzynarodowych. Jesteśmy wiodącym na polskim rynku doradcą w zakresie prawa dotyczącego innowacyjnych produktów i usług, nowych technologii, e biznesu, ochrony danych oraz własności intelektualnej. Doradzamy przy każdego rodzaju kontraktach biznesowych, przygotowując projekty umów i prowadząc negocjacje w imieniu klientów. Opracowujemy strategie osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, jak i strategie dojścia do porozumienia. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych form zabezpieczenia prowadzonej współpracy handlowej, dbamy o właściwą realizację zawieranych kontraktów i transparentność całego procesu.

Przygotowywaliśmy projekty, negocjowaliśmy i doradzaliśmy klientom przy wszelkiego rodzaju kontraktach, włączając umowy dostawy dóbr lub usług, kontrakty dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, sieci, umowy agencyjne, franchisingu, licencji, outsourcingu, treści, sponsoringu, mediów i rozrywki, własności intelektualnej, leasingu i utrzymania. Pomagamy klientom międzynarodowym zaadaptować ich standardowe regulaminy dla segmentu B2B oraz B2C tak, aby spełniały specyficzne wymagania polskiego systemu prawnego.

Doradzamy w zakresie wszelkich aspektów prawa dotyczącego innowacyjnych produktów i usług, e-biznesu, ochrony danych, własności intelektualnej włączając znaki towarowe, logo, domeny internetowe, informacje poufne, wzory przemysłowe, prawa autorskie i know-how.

Szef praktyki miedzynarodowej: Jim Runsten i Simon Shooter.

Szef praktyki w Polsce: Tomasz Zalewski.

Pokaż więcej Pokaż mniej

Case studies

Najnowsze

Nadchodzące wydarzenia

TwoBirds TV

Aktualności firmowe