Bird & Bird autorem raportu prawnego o zatrudnianiu młodocianych po zmianach od września 2018 roku

 Karolina Stawicka, Barbara Klimczyk, Paulina Grotkowska, Bartosz Wszeborowski, Katarzyna Magnuska

08-2018

Zespół prawa pracy warszawskiego biura Bird & Bird jest autorem raportu wydanego przez dziennik Rzeczpospolita na temat zmian prawnych w zatrudnianiu osób młodocianych, które wchodzą w życie od pierwszego września 2018 roku.

We wrześniu br. wejdą w życie zmiany przepisów, które uchwalono ponad dekadę temu. Miały usankcjonować możliwość wcześniejszego niż dotąd wejścia na rynek pracy młodszych osób. Zmieniony system nauczania sprawił, że dzieci wysłane wówczas do szkoły podstawowej w wieku 6 lat, właśnie ukończyły gimnazjum, mając lat 15. To dla nich ustawodawca obniżył wiek pracownika młodocianego z 16 do 15 lat.

Publikacja składa się z dwunastu artykułów, które w kompleksowy sposób przedstawiają praktyczne aspekty związane z zatrudnianiem młodocianych. Autorzy omawiają m.in. kwestię umów dozwolonych w zatrudnianiu młodocianych, specjalnych obostrzeń dotyczących typu prac wykonywanych i zadań wzbronionych, kwestię badań BHP czy też ograniczeń związanych z czasem pracy. Raport zawiera tabelę porównawczą dotyczącą zasad zatrudniania osób młodocianych w wybranych państwach.

– Raport przygotowany przez nas dla dziennika Rzeczpospolita jest odpowiedzią na liczne zapytania ze strony klientów, które pojawiły się w związku ze zmianą prawną w zatrudnianiu osób młodocianych. Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, a zapotrzebowanie pracodawców na pracowników jest coraz większe. Dlatego pracodawcy coraz częściej otwierają się na zatrudnianie młodych pracowników nawet bez doświadczenia czy dyplomów, w nadziei na to, że inwestycja w młodego człowieka i przystosowanie go do zawodu może zbudować jego lojalność w przyszłości. – mówi Karolina Stawicka, adwokat i szef praktyki prawa pracy w warszawskim biurze Bird & Bird.

Autorami tekstów są: Karolina Stawicka, Paulina Grotkowska, Barbara Klimczyk, Katarzyna Magnuska oraz Bartosz Wszeborowski z praktyki prawa pracy kancelarii Bird & Bird. Jednocześnie do jednego z teksów komentarza udzieliła prof. dr hab. Monika Gładoch, doradca prezydenta Pracodawców RP ds. prawa pracy.

W zestawieniu przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych w różnych państwach UE wsparcia udzielili prawnicy z biur Bird & Bird w Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, jak również studenci prawa odbywający letnie praktyki w warszawskim biurze Bird & Bird – Hazel Siyuan Fu z Chin i Vaibhav Kansal z Indii.

Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 13 sierpnia 2018 roku.

Raport można pobrać tutaj.