Podsumowanie

Katarzyna Magnuska specjalizuje się w prawie pracy i w restrukturyzacjach przedsiębiorstw.

Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird.

Katarzyna doradza klientom od 2011 roku, specjalizując się w zbiorowym i indywidualnym prawie pracy oraz w prawnopracowniczych aspektach restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie korporacyjnych i pracowniczych aspektów restrukturyzacji z perspektywy optymalizacji kosztów i redukcji zatrudnienia (w tym w zakresie zwolnień grupowych, niepracowniczego zatrudnienia) oraz w zakresie pracowniczych aspektów transferu przedsiębiorstw.

Katarzyna ma doświadczenie w obsłudze klientów przy nabywaniu, sprzedaży i łączeniu spółek oraz w badaniach due diligence, w aspektach związanych z prawem pracy. Doradza klientom w zakresie spraw dotyczących związków zawodowych oraz rad pracowniczych, a także potranzakcyjnej restrukturyzacji zatrudnienia. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentów dotyczących stosunku pracy, m.in. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, oświadczeń o rozwiązaniu umów, umów o zakazie konkurencji, umów o poufności, regulaminów wewnętrznych i porozumień zbiorowych.

Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych międzynarodowych kancelariach. Jest autorką i współautorką wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy) w ramach programu Erasmus.

Od 2015 roku wpisana na listę członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Newsy i Wydarzenia
Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email