Pracuję jako Senior Associate w praktyce prawa pracy.

Doradzam w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem relacji ze związkami zawodowymi i programów świadczeń pracowniczych.

Jestem adwokatem z ponad jedenastoletnim doświadczeniem. Zajmuję się kwestiami pracowniczymi w transakcjach fuzji i przejęć, wejściem na giełdę, transferami pracowników w ramach przejścia części lub całości zakładów pracy, projektami restrukturyzacji i zwolnień grupowych, jak również programami dobrowolnych odejść i wewnętrzną alokacją pracowników.

Na co dzień, doradzam również klientom we wszystkich bieżących sprawach pracowniczych związanych z ich działalnością, w tym zatrudnianiem lub/i rozwiązywaniem umów dla kadry kierowniczej i delegowaniem pracowników za granicę. Mam duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jestem autorem wielu artykułów prasowych, występuję na konferencjach, seminariach i w audycjach radiowych dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Wykształcenie
  • Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prawo
  • Uniwersytet w Dublinie, EU Law and Politics
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie