Podsumowanie

Paulina jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Senior Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird.

Paulina jest adwokatem z przeszło dziewięcioletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie doradztwa dotyczącego indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. 

Brała udział w transakcjach fuzji i przejęć, wprowadzaniu spółek na giełdę, projektach restrukturyzacyjnych zakładów pracy, analizując m.in. zgodność działalności przedsiębiorców z wymogami prawa pracy, doradzając w kwestiach związanych z transferem zakładów pracy, zwolnieniami grupowymi, programami dobrowolnych odejść oraz alokacją wewnętrzną.

Doradza również Klientom we wszelkich sprawach związanych z bieżącą działalnością spółek, w szczególności związanych z zatrudnieniem kadry menedżerskiej oraz delegacją do pracy zagranicę. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej

w Lublinie. Jest również absolwentką Wydziału Law and Government, Dublin City University w Dublinie. Przebywała na praktyce w Biurze Rzeczników Patentowych „Merrion Legal Trade Marks Agents” w Dublinie.

Jest autorem licznych publikacji oraz prelegentem na konferencjach i seminariach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i Wydarzenia
Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email